nyheter Archives - Aromdekor

Vi minskar CO2 utsläpp motsvarande 342 st fullsatta flighter Stockholm – London T&R på ett år

Arom-dekor Kemi är en del av Vilokan Group, en företagsgrupp med hjärtat i miljöteknik, vattenrening och återvinning. Företagen i gruppen interagerar med varandra och då skapas synergier som ökar utväxlingen i en cirkulär ekonomi. Genom att använda renade och återvunna råvaror för att producera nya produkter bidrar Arom-dekor Kemi till en bättre miljö. För miljön, för ekonomin, för framtiden.

Vilokan ADF Solution som också ingår i Vilokan Group tar hand om och renar MPG (Monopropylenglygol) från avisningsvätska på sin anläggning strax utanför Arlanda flygplats. Denna MPG återanvänds i Arom-dekor Kemis produktion av nya glykolprodukter.

För att förstå vidden och vikten av att återvinna t ex MPG kommer här ett räkneexempel;
– 5 000 ton MPG produceras (renas) under 1 år på Vilokans anläggning på Arlanda
– 5 000 ton MPG motsvarar 15 000 ton minskat CO2
– en flygresa Stockholm/London T & R motsvarar 292 kg/CO2 per person
– ett fullsatt normalstort plan som flyger denna rutt tar ca.150 passagerare
– 15 000 ton/292 kg/CO2 per person blir totalt 51 369 resor T&R per år Stockholm/London
– det innebär 342 st fullsatta flighter Stockholm/London T&R


Att välja rätt glykol

Glykol är en råvara med hög kokpunkt och relativt låg fryspunkt. I kombination med vatten och antikorrosiva tillsatser blir glykol en effektiv kylarvätska som används i bilar och andra motorfordon.

Alla varianter är inte likadana och det är viktigt att veta vilken glykol som är rätt för fordonet. Arom-dekor har tagit fram flera sorters glykol och erbjuder även färdigblandade kylarvätskor. Den här artikeln kommer gå igenom skillnaden mellan olika sorters glykol i vårt sortiment och hur man väljer rätt.

Glykol i olika färger och typer – propylenglykol och etylenglykol

Generellt används antingen etylenglykol eller propylenglykol som råvaror i kylarvätska i kombination med inhibitorpaket av olika slag för att få korrosionsskyddande egenskaper. Etylenglykol är vanligast, men mycket giftigt.

Propylenglykol har lägre giftighet och därmed bättre hälso- och miljöegenskaper. Därför används ofta propylenglykol i exempelvis skogsmaskiner där särskilda krav ställs på de här faktorerna. 

Det går inte att säga något generell om skillnaden på glykol baserat på färg (till exempel röd eller blå). Färgen är enbart ett tillsatsämne och ger ingen garanti gällande funktion eller kvalitet. Både blå och röda glykoler kan exempelvis vara produkter med hög eller låg kvalitet oberoende av sin färg. 

Nedan följer en förklaring av skillnaden mellan Arom-dekors glykoler.


Den här produkten är baserad på etylenglykol och kan med fördel användas i kyl- och värmesystem inom industrin. Den levereras i koncentrat eller färdig brukslösning och är blå till färgen.

Den här produkten är baserad på monoetylenglykol och passar i många personbilar, tunga fordon och stationära motorer.

Den här produkten är baserad på monoetylenglykol och vi erbjuder den koncentrerad eller färdigblandad. Glykol Blå uppfyller standarden BS6580: 2010.

Produkten är baserad på monoetylenglykol och är röd till färgen. Glykol G12++ matchar kraven från MAN 324 Typ SI-OAT, MB 325.5, VW/Audi/Seat/Skoda TL 774G.

Den här produkten är baserad på monoetylglykol och lever upp till kraven i standarderna VW/Audi/Seat/Skoda TL 774J. Färgen på produkten är rödlila.

Den här produkten är baserad på monoetylglykol och lever upp till kraven i standarderna VW/Audi/Seat/Skoda TL 774J. Färgen på produkten är rödlila.

Supercelsius är ofärgad och påverkar ej originalglykolens färg vid toppfyllning. Det här är en glykol med extra lång livslängd, formulerad för att passa många europeiska, asiatiska och amerikanska personbilar, lastbilar och otaliga andra fordon. Den är ofärgad och möter bland annat specifikationerna för Ford WSS-M97B44-D, Mercedes-Benz 325.3, Renault 41-01-001, General Motors GM 6277M, Volkswagen VAG TL 774D & F, MAN 324 SNF.

Produkten är baserad på propylenglykol. KG propylen IH möter kraven i British Standard BS6580:2010. Glykolen är grön till färgen.

Den här glykolen passar för vinterkonservering för inombordsmotorer och utombordsmotorer (kontrollera instruktionerna i instruktionsboken). Produkten är baserad på propylenglykol och har en grön färg.

Den här produkten passar extra bra för system av aluminium där höga temperaturer förekommer. Den är kompatibel med alla metaller i motorns kylsystem. Rekommenderas till Renault och Dacia och deras specifikation 41-01-001/-T.

Det här är en specialglykol som möter kraven som specificeras i Peugeot-Citroën PSA B 71 5110. Produkten är baserad på monoetylenglykol.

Den här produkten möter kraven från ledande tillverkare av motorer och bilar. Den är baserad på monoetylenglykol.

Den här produkten passar bland annat i motorer på båtar, personbilar och tunga fordon. Den är baserad på monoetylenglykol.

Produkten är baserad på propylenglykol. Den rekommenderas att användas i kyl- och värmesystem. Arom-dekor levererar den koncentrerad eller färdigblandad.

Kan olika glykoler blandas?

Nej, olika typer av glykol bör inte blandas – oavsett om de är röda, blå, gröna eller gula. 

Olika glykoler kan innehålla olika korrosionsskyddande additiv som kan påverka varandra negativt, vilket i sin tur ger sämre korrosionsskydd och en förkortad livslängd på kylarvätskan. 

Blanda därför inte grön och blå glykol, blå och röd glykol eller någon annan kombination av glykoltyper. Att blanda olika glykoler är inte en bra idé.

Däremot bör koncentrerad glykol spädas ut med vatten. Avjoniserat vatten (eller batterivatten som det också kallas) är att föredra då kommunalt vatten kan innehålla ämnen som systemet kan ta skada av. Det finns även färdigblandad kylarvätska att köpa, bland annat från Arom-dekor.

Vilken glykol ska man använda?

Det är viktigt att använda rätt sorts glykol för fordonet och dess system. Hur gör man då för att ta reda på vilken glykol man ska använda för sitt fordon? För att ta reda på vilken glykol det är som ska användas, titta i fordonets instruktionsbok eller ägarmanual. 

Den glykol som anges där kallas originalglykol eller OEM-glykol (Original Equipment Manufacturer). Det här är vad fordonstillverkarna själva använder i fabriken. 

Informationen om vilken glykol som ska användas kan finnas under olika sektioner av instruktionsboken eller ägarmanualen. Exempelvis under rubriker som:

  • Hur man fyller på kylarvätska
  • Tekniska specifikationer
  • Rekommenderade vätskor

Ett exempel på varför det är viktigt att använda rätt sorts glykol är att välja rätt sorts kylarvätska med den typen av korrosionsskyddande additiv som skyddar metallerna i ditt fordon allra bäst. Följ därför anvisningarna i instruktionsboken eller ägarmanualen för bästa resultat i valet av glykol.

Köp rätt glykol för fordonet

Arom-dekor erbjuder ett stort utbud med glykol där de flesta kan hitta rätt alternativ för fordonet. Med många olika förpackningsstorlekar att välja bland blir det enkelt att köpa rätt utifrån ert  behov. För att ta reda på vilken glykol som passar, titta i fordonets instruktionsbok eller ägarmanual och jämför med vårt utbud av glykol

Arom-dekor är en ledande leverantör av fordonskemikalier till Nordisk transport. Utöver glykol erbjuder vi bland annat AdBlue, avfettningsmedel, tvättprodukter och spolarvätska. Vi hanterar hela kedjan från produktion till leverans, vilket innebär att vi har full kontroll över kvaliteten på våra produkter. För frågor om Arom-dekor och produkterna, gå till vår FAQ eller kontakta oss.


Glykol – Fryspunkt och kokpunkt

Etylen- och propylenglykol är råvaror som b.la. används i kylarvätska och har flera funktioner. En är att sänka fryspunkten, en annan är att att höja kokpunkten. För att skydda systemet mot korrosion (rost) krävs korrosionshämmande tillsatser.

Den här artikeln kommer använda tabeller för att gå igenom fryspunkt och kokpunkt för olika sorters glykol i olika koncentrationer. Vi kommer också belysa varför glykol bör blandas med vatten, vilket vatten som bör användas och hur utspädningen bör göras.

Blanda glykol med vatten

Koncentrerad glykol bör aldrig användas utan att ha spätts ut med vatten. Rekommendationen är att använda avjoniserat vatten (även kallat batterivatten) istället för vanligt kranvatten. Kranvatten kan till exempel innehålla klorider som kan ha negativ inverkan på systemet. 

Anledningen att glykolen bör blandas ut är att den kyler betydligt sämre i koncentrerad form. Vatten är vätskan som är allra bäst på att frakta bort överskottsvärme. Anledningen att man inte bara använder vatten som kylarvätska är frysrisk under vinterhalvåret och risk för kokning (överhettning). Det skulle inte heller finnas något korrosionsskydd. 

Tumregeln är att inte blanda ut till mer än 67% vatten och 33% glykol, detta för att vid spädning med mer än 65% vatten försämras de korrosionsskyddande egenskaperna. För att göra det enkelt görs blandningen ofta med 50% vatten och 50% glykol. Vid den här koncentrationen finns lite marginal för att fylla på med en skvätt vatten om det blir ont om kylarvätska i behållaren. 

Det finns även färdig kylarvätska att köpa, som redan har spätts ut med vatten, bland annat från Arom-dekor.

Tabell över fryspunkt för glykol

Procent Glykol 774FFryspunkt
50%-40°C
40%-27°C
33%-20°C

Vid en koncentration på 50% vatten och 50% glykol har blandningen generellt en fryspunkt på -40°C, men det kan variera lite beroende på vilken sorts glykol som används. 

Så här ser fryspunkten ut för våra färdigblandade alternativ, som alla innehåller 50% glykol:

ProduktFryspunkt
Glykol Blå, färdigblandad-37°C
Glykol röd, färdigblandad-40°C
Glykol Supercelsius, färdigblandad-40°C
KG propylen IH färdigblandad-33°C

Tabell över kokpunkt för glykol

Kokpunkten varierar något beroende på typen av glykol och hur den blandas. Vid en blandning med 50% glykol och 50% vatten är kokpunkten generellt runt 108°C. 

Vid 33% glykol ligger kokpunkten generellt runt 104°C. 

Nedan listas kokpunkter för våra färdigblandade produkter, som innehåller 50% glykol:

Produkt Kokpunkt
Glykol blå, färdigblandad ca. 108°C
Glykol röd, färdigblandad ca. 108°C
Glykol SuperCelsius, färdigblandad ca. 108°C
KG propylen IH färdigblandad ca. 106°C

Köp färdigblandad eller koncentrerad glykol

Från Arom-dekor finns färdigblandad och koncentrerad glykol av olika slag redo för beställning. Vi har tagit fram olika sorter för att möta kraven i en stor mängd standarder. Se i fordonets ägarmanual eller instruktionsbok för att hitta rekommendationen. Välj sedan den som passar bland våra glykoler. För frågor om produkterna eller Arom-dekor, kontakta oss. Se även vår FAQ, en sida med vanliga frågor.


Vi återanvänder vatten i produktionen istället för att skicka till destruktion

Att många tillverkningsindustrier är storförbrukare av vatten är ingen nyhet, Arom-dekor Kemi är inget undantag. Som många andra försöker man på Arom-dekor Kemi hitta sätt att minska vattenförbrukningen och återanvända så mycket av vattnet som möjligt.

”Vi strävar hela tiden att minska vår påverkan på miljön och detta projekt är ett av många där vi gör vad vi kan. Vi producerar en rad olika produkter och försöker alltid optimera vår produktion med bra planering. Bra planering innebär att vi kan minimerar antalet omställningar och därmed antalet sköljningar.

”En ny rutin vi nu infört, är att när vi är klara med en fyllning, så avslutas denna med att skölja systemet och fyllningsmaskinen med vatten precis som tidigare. Den stora skillnaden är att vi förr skickade detta sköljvatten på destruktion. Nu återanvänder vi istället detta vatten till nya produkter. Eftersom sköljvattnet bara innehåller vatten + en mindre mängd av den produkt som just fyllts går det utmärkt att återanvända utan att slutproduktens kvalité påverkas”, säger Bosse Josefsson som är miljöansvarig på Arom-dekor Kemi.

Om vi t ex gör rent efter att ha producerat en glykol så kan det sköljvattnet används till en färdigblandad glykol av samma sort. Om det är Spolarvätska vi producerat består sköljvattnet av vatten + spolarvätska och kan då användas till färdigblandad spolarvätska osv. Så istället för att skicka sköljvattnet på destruktion så använder vi det nu i våra produkter, vilket är bra för miljön, ekonomin och framtiden.

Det är vår förman i produktionen Reba Sabir och övrig produktionspersonal som med sin kunskap gjort det möjligt att vi kan förbättra dessa flöden och praktiskt löst hanteringen av sköljvattnet”, avsluta Bosse.


Nu är bandet klipp och vi har flyttat in!

Efter 314 dagars intensivt byggande var det förra veckan dax att inviga vårt fina nybygge. Nu har vi en yta på drygt 10 000 m2 att förfoga över som är fördelat på produktion, lager och kontorsytor, ganska häftigt.

Detta firades med en invigning som bestod av pompa & ståt, föreläsning, tal, god mat och många skratt. Alla medarbetare i Vilokan Group var inbjudna och gästerna strömmade till, inte bara från Strömstad där Vilokan Group har sitt huvudkontor, utan även från Norge och Finland. Detta kändes extra speciellt efter att man i princip bara setts via teamsmöten de senaste 2 åren tack vare pandemin. Så denna kväll var speciell på många sätt.


Vill du bli vår nya kollega?

Vi söker just nu 3 st nya kollegor till vår produktion som kan jobba under högsäsongen september – februari. Tjänsterna är 100% och första hand dagtid. Kontakta Oscar Österlind, oscar@aromdekor.se


Snart klart…

Det är idag 247 dagar sedan spaden sattes i backen och nu är vi snart i hamn med vårt ny-/utbygge. Det är lite kvar men om några veckor flyttar vi in.


Arom-dekor Kemi en klimatsmart byggarbetsplats

Byggbranschen står för ca 20% av Sveriges totala klimatpåverkan. Under hösten 2017 beslutade Wästbygg Gruppens ledning att det behöves ett långsiktigt men ambitiöst mål för att möta klimatutmaningarna och klara av att vara konkurrenskraftiga även i framtiden. Målet blev ”Fossilfria 2030”, vilket innebär att Wästbygg ska vara fossilfria inom områdena el, värme, transporter och avfall.

Som ett steg i detta lanserades under 2019 verktyget Klimatsmart Byggarbetsplats (KBA). Syftet med verktyget är att förtydliga vad som behöver göras på en byggarbetsplats för att uppnå målet att bli Fossilfria. Vissa krav kan innebära en ökad initial investering men i många fall minskar istället driftkostnaden vilket är viktigt att ha i åtanke.

Nu är bedömningen av vår byggarbetsplats klar och vi kammade hem GULD! Ladda ner PDF.


Vår ekonomiavdelning växer…

Vi välkomnar vår nya kollega Anne Kyyrönen som sedan i början på maj stärker upp på vår ekonomiavdelning. Anne kommer närmast från Shepherd i Svenljunga och innan dess jobbat inom Borås Stad.


Week of Hope på Arom-dekor Kemi

Under många år har Barncancerfonden arbetat med insamling genom olika idrottsarrangemang under namnet of Hope. Med Week of Hope vill 
Barncancerfonden starta upp ett helt nytt event för att kunna erbjuda arrangörer och deltagare, nya som gamla, ett mer flexibelt alternativ, inte minst med tanke på rådande pandemi. Målet för Week of Hope är att samla in en miljon kronor till Barncancerfondens viktiga arbete.

Nu tar vi på Arom-dekor chansen att tillsammans bidra till något viktigt medan vi utför en rolig aktivitet tillsammans – allt i kampen för att hålla cancer borta från barn. Week of Hope blir en lunchaktivitet – tipspromenad utomhus, fredag 28/5 kl. 11.30 – 13.30. Arom-dekor bjuder efter genomförd tipspromenad på en enklare korv-/grill lunch. Alla som vill och kan skänker en summa, här. Arom-dekor dubblar inbetalt belopp från deltagare till cancerfonden. Det gemensamma resultatet kommer presenteras fredag 4/6.