nyheter Archives - Aromdekor

Vi stödjer AKTIV SKOLAs arbete…

Grooming och mobbing…
Grooming är när vuxna, oftast under falsk identitet, tar kontakt med barn på internet eller på sociala medier i syfte att utnyttja dem sexuellt. Sedan 2019 föreläser Aktivskola för vårdnadshavare och elever i låg-, mellan- och högstadiet. Detta är ett arbete som vi anser vara väldigt viktigt och därför stöttar vi på Arom-dekor deras arbete.

Aktiv Skola har valt att fokusera på områdena droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning. Vill man skapa en bättre skola går det inte att bortse från dessa områden som är ofrånkomligt förenade med kunskaps-inhämtning och elevernas möjligheter till en positiv utveckling. Aktiv Skolahar valt att kostnadsfritt erbjuda utbildningsmaterial till Sveriges alla skolor.

Aktiv Skola har sakkunniga på varje område och tillsammans med inhyrda experter och representanter från Förtroendegruppen har man tagit fram tidsenligt, användarvänligt och lättillgängligt material som efterfrågats på skolorna. Ta del av föreläsningar (kostnadsfritt).


Arom-dekor Kemi Oy startade samarbete med Neste i Finland 1 januari 2021

Arom-dekor Kemi Oy blir ny AdBlue-leverantör för Neste i Finland med både tankbil och färdigpackade produkter. Samat Nordic kommer fortsätta som huvudleverantören för tankbilsleveranser. Arom-dekor Kemi Oy kommer förutom tankbilsleveranserna leverera färdigpackad AdBlue i en rad olika emballage, 4-liters påse, 10-liters dunk, 200-liters fat och 1000-liters IBC.

”Det har nu gått drygt två år sedan uppstarten i Finland och vi har satsat mycket resurser på att få igång vår AdBlue® produktion och vårt lager i Kouvola. Nu kan vi se resultatet av detta och att Neste nu väljer oss som leverantör av AdBlue visar tydligt att vi lyckats väl.” säger Dainius Pupinis, General Director på Arom-dekor Kemi OY.

Vi ser att det finns en självklar plats för oss på den finska marknaden och målet är att växa ännu mer och fortsätta ta fler marknadsandelar. Det gäller både AdBlue® och vårt övriga sortiment av fordonskemikalier vi marknadsför under vårt eget varumärke AdProLine®. I detta sortiment har vi allt från glykoler, avfettningsmedel och spolarvätska till olika tvättprodukter. Arom-dekor Kemi har nyligen utvecklat en hel serie med produkter som är specialinriktade mot automatiska bilvårdsanläggningar, vilket varit efterfrågat en längre tid”, avslutar Dainius.

Ladda ner PDF.


Första spadtaget…

När första spadtaget idag (20201211) togs för Arom-dekors expansion och ytbyggnad var det Christian Lundell VD/Arom-dekor Kemi och Henrik Göransson Byggservicechef/Wästbygg som höll i spadarna. Så nu är bygget igång och beräknas vara klart till sommaren 2021.


Nu är vi igång…

Nu är nästa steg taget i vår expansion och utbyggnad genom att vi köpt nuvarande fastighet på Europavägen 1 av Svenbo. Nästa steg börjar 7/12 då markarbetena för utbyggnaden på drygt 3 500 m2 startar.

Bild från vänster; Lars Rosell (VD, Vilokan AB), Anders Carlsson (mäklare, Varberg & Falkenbergs Fastighetsbyrå AB), Sven Liljegren (ordförande, Svenbo), Fredrik Wahlberg (VD, Svenbo) och Christian Lundell (VD, Arom-dekor Kemi AB).


Vad gör en glykol?

En gång i tiden började glykol användas för att i första hand förhindra sönderfrysning av vattenkylda motorer. Med tiden har glykolerna utvecklats till att bli produkter med flera olika funktioner än att bara förhindra frysning. Nu för tiden ska glykolerna bland annat förhindra korrosion, frysning och höja kokpunkten. Många olika krav från olika motortillverkare har gjort att en mängd olika glykolkvaliteter tagits fram. Krav och kvaliteter som är viktiga att känna till för att kunna välja rätt glykol till sin motor, för att därmed få en optimal funktion och en lång livslängd på sin motor.  

Kavitation
I motorer kan det uppstå ett fenomen som kallas kavitation. Det är ett fenomen som gör att gas bildas i en vätska. När gasen sedan snabbt återgår till vätska (imploderar) kan det orsaka skador i en motor. En glykol av hög kvalitet motverkar att kavitationsskador uppstår.

Korrosion, vad är det?
Korrosion betyder ”fräta sönder”. Kemiskt är korrosion en reaktion mellan metall och syre.  Motorer innehåller många olika metaller såsom aluminium, koppar, järn, stål, mässing osv och är därmed extra känslig för korrosion. För att få ett tillräckligt korrosionsskydd bör kylarsystemet innehålla minst 33% glykol. Det ger ett tillräckligt korrosionsskydd samt skydd mot sprängning och bakterietillväxt.  

Vatten, bara vanligt vatten, eller?
När en glykol ska spädas är det viktigt vilken typ av vatten som används. Bäst är att använda ett så kallat avjoniserat vatten. Det är ett vatten med väldigt låg salthalt. Vanligt kranvatten har oftast för salthalt. Salter som kan vara klorider och sulfater, salter som angriper metaller. Ett vatten med låg salthalt har låg ledningsförmåga (konduktivitet). Arom-dekors avjoniserade vatten (AdTechLine® Batterivatten) har en konduktivitet av max. 5 mS/m. Ett kommunalt kranvatten har ofta en konduktivitet på >20 mS/m. Alla Arom-dekors glykoler är blandade med avjoniserat vatten (max. 5 mS/m).

Tre olika varianter
Går vi tillbaks till 2008 hade Arom-dekor Kemi bara den vanliga blå standardglykolen, då som nu uppfyller den BS6580:2010 (BS = British Standard). Succesivt har sortimentet därefter utökats med så kallade longlife- och OEM-glykoler. Longlife-glykoler är precis som namnet antyder, glykoler med lång livslängd som dessutom möter kraven från original-glykolerna. OEM står för Original Equipment Manufacturer. OEM-glykoler är glykoler som biltillverkarna använder i fabriken när bilen byggs. Arom-dekors sortiment av OEM-godkända longlife-glykoler täcker i princip in alla tillverkares standarder och rekommendationer. Med den snabba teknikutvecklingen och användningen av olika material i motorerna är rådet alltid att följa de rekommendationer som finns i tillverkarnas
instruktionsböcker. 

Två råvaror som används vid glykoltillverkning, propylen och etylen
Propylenbaserade glykoler är mycket mindre giftiga än etylenbaserade. Ett exempel på en propylenglykol i Arom-dekors sortiment är ”KG Propylen IH”. Den rekommenderas till förbränningsmotorer.

Etylenglykoler är annars vanligast på marknaden och brukar samlas in under begreppet ”vanlig glykol”. Etylenglykolerna har bättre värme-avledningsförmåga än propylenglykolerna men har nackdelen att de är giftiga för djur och människor.

Varför alla dessa färger?
I Arom-dekors sortiment finns glykoler i mängd olika färger. Olika infärgningar som tagits fram för att undvika risken sammanblandning, men också för att olika motortillverkarna vill profilera ”sina” egna glykoler som lämpliga originalglykoler.

Blanda inte
Huvudrådet är att inte blanda olika glykoler. Det rådet gäller speciellt om det är oklart vilken kylarvätska som finns i en motor. Då är det bättre att tömma systemet, skölja ur och fylla på med den glykol som motor-tillverkaren rekommenderar. Blandas olika glykoler kan det i värsta fall uppstå en reaktion mellan glykolernas olika additiv. Det kan innebära att korrosionsskyddet försämras eller att additiven klumpar ihop sig. Flera av Arom-dekors glykoler är dock blandbara med andra glykoler på marknaden. Det gäller de som har jämförbar kvalitet och innehåller samma råvaror.

När ska man byta glykol?
Hur ofta man bör byta glykol varierar men vanligtvis gäller två till fem år beroende på typ av glykol och motor. Att byta glykol regelbundet är viktigt för att bibehålla ett bra rostskydd. Är du osäker på bytesintervallet för just din bil kan du kontakta din bilverkstad.

Ladda ner artikeln som PDF.
Arom-dekor Kemi OY växer och förstärker organisationen i Finland med tre nya medarbetare

”Efter snart två år på den finska marknaden förstärker vi Arom-dekor Kemi OY´s organisation med två starka spelare på säljsidan och en mycket erfaren produktionschef. Med tanke på rådande omständigheter runt om i världen känner vi oss väldig glada, stolta och ödmjuka inför att vi har möjlighet att växa nu”, det säger Dainius Pupinis, General Director på Arom-dekor Kemi OY.

”Under de två år som gått sedan uppstarten i Finland har vi satsat mycket resurser på att få igång vår AdBlue® produktion och vårt lager i Kouvola. Nu är vi ”varma i kläderna” och har ett starkt team på plats. Vi ser att det finns en självklar plats för oss på den finska marknaden och målet är att växa och ta än fler marknadsandelar. Det gäller både AdBlue® och vårt övriga sortiment av fordonskemikalier vi marknadsför under vårt eget varumärke AdProLine®. I detta sortiment har vi allt från glykoler, avfettningsmedel och spolarvätska till olika tvättprodukter. Arom-dekor Kemi har nyligen utvecklat en hel serie med produkter som är specialinriktade mot automatiska bilvårdsanläggningar, vilket varit efterfrågat en längre tid”, säger Dainius.

”Från mitten på november har vi alltså nöjet att välkomna Jari Makkonen, Mikko Laine och Sami Teittinen till vår finska organisation. Jari, Mikko och Sami ska tillsammans med resten av det finska teamet serva nya och gamla kunder på den finska marknaden”, avslutar Dainius.

Ladda ner PDF.


Arom-dekor växer igen och bygger ut med drygt 3 500 m2

För åtta år sedan, 2012 gick flytten från Björketorps 800 m2 stora lokal till den nybyggda anläggningen i Lockryd som då kändes enormt stor med sina 3 300 m2. Det kommunala bolaget Svenljunga Industrifastigheter byggde då fastigheten som Arom-dekor sedan dess hyrt. Men nu är det alltså dags igen och Arom-dekor köper loss fastigheten för drygt 28 miljoner kronor och investerar samt bygger ut för ytterligare närmare 40 miljoner kronor. När utbyggnationen är klar kommer de totala lokalytorna vara ca 10 000 m2.

Vi har sedan vi flyttade hit för drygt åtta år sedan ökat vår omsättning med 180 miljoner från dåvarande 70 till drygt 250 miljoner och nästa års mål (2021) är satta 300 miljoner.  – För att klara detta behöver vi större ytor för att kunna öka produktion och lager, men vi är också rejält trångbodda på kontoret, kök/lunchrum osv. Nu kommer vi få plats för allt och  t.o.m. ett gym på drygt 150 m2 finns med i planen, säger Christian Lundell, delägare och VD.

”Utbyggnaden är på 3 500 kvadratmeter och kommer att fördubbla storleken på fastigheten. Svenljunga kommun har hela tiden haft som mål att sälja fastigheten till oss. Att det blir nu hänger ihop med denna expansion, skulle vi bygga ut så här mycket så fick vi göra det i egen regi. Att vi fick hyra fastigheten möjliggjorde vår expansion 2012, då kunde vi investera i
produktionsutrustning och allt annat vi behövde då istället för i huset. Det har varit ett bra upplägg för oss, men nu är vi redo att stå på egna ben”,
avslutar Christian.

Bygget beräknas vara klart i slutet på 2021. Arom-dekor Kemi som producerar spolarvätska, AdBlue® och andra typer avfordonskemi till den nordiska transportsektorn. I mars 2020 när pandemin slog till ställde Arom-dekor snabbt om produktionen och tillverkade handsprit som nu också blivit en produkt i det ordinarie sortimentet.

Ladda ner som PDF.


Noll Tolerans mot Mobbing

Noll Tolerens mot Mobbing…
Arom-dekor Kemi stöttar genom bidrag skolan i Sexdrega med utbildningsmaterial där fokus ligger på att förebygga nätmobbning, näthat och psykisk ohälsa. Projektet drivs av Noll Tolerans mot Mobbning som arbetar för att förebygga problemen med våld och mobbning på våra skolor.  


Vi stödjer Giving People

Giving Peoples vision är att inget barn i Sverige ska leva i utanförskap eller fattigdom. Giving People är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomiska utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige.

Giving Peoples mission är att leverera akut hjälp i form av mat och andra förnödenheter till barnfamiljer över hela Sverige. Det tycker vi är viktigt och därför stödjer vi Giving People!


Premiär på Arom-dekor Academy!

Idag var det premiär för Arom-dekor Academy och först ut var grundutbildningen Tvättråd, lika löser lika. Allt gick som planerat och fler utbildningar är på gång framöver.