0320-605 00             info@aromdekor.se

Event

Sök

Inloggad som:

Ny kund

Glömt Lösenord

Skriv in din e-postadress och klicka sedan på "Skicka". En länk för att skapa ett nytt lösenord kommer att skickas till dig.

Vad är spolarvätska?

Fungerande spolarvätska är en viktig del av säkerheten för bra sikt och trygg bilkörning. Men vad innehåller spolarvätska? Vad är skillnaden mellan färdigblandad och koncentrerad? Och vad avgör spolarvätskans fryspunkt? Arom-dekor svarar på allt som kan vara bra att veta om spolarvätska!

 

VAD INNEHÅLLER SPOLARVÄTSKA?

Spolarvätska består av vatten och varierad mängd denaturerad alkohol. De två främst förekommande alkoholerna är etanol eller isopropanol. Alkohol har en låg fryspunkt och används i spolarvätskan för att reglera vätskans fryspunkt. Förhållandet mellan mängden vatten och alkohol avgör spolarvätskans fryspunkt. Spolarvätska har sedan olika tillsatser beroende på om den är gjord för att användas på vintern eller sommaren. Spolarvätska menad för vintern innehåller bland annat frostskyddsmedel och tensider anpassade att ta hand om smuts som förekommer om vintern, exempelvis vägsalt. Spolarvätska för sommaren har mindre mängd frostskydd och andra tensider som enkelt tar bort proteinrika föroreningar såsom insekter. Gemensamt för spolarvätskor från Arom-dekor  är att de effektivt rengör från smuts och trafikfilm.

SPOLARVÄTSKA MED ALKOHOL ÄR BRANDFARLIG

Spolarvätska innehåller alkohol, så det är viktigt att komma ihåg att både vätskan och ångan är brandfarlig och lättantändlig. Spolarvätska måste därför behandlas med stor försiktighet och helst  på en plats med bra ventilation. Var extra vaksam vid hantering av koncentrerad spolarvätska, då den innehåller en större mängd alkohol än färdigblandad och är därmed mer lättantändlig.

ÄR SPOLARVÄTSKA MILJÖFARLIG?

Vår AdProLine® spolarvätska är märkt med Bra Miljöval. Denna miljömärkning kommer från Naturskyddsföreningen och tilldelas produkter som har låg hälso- och miljöpåverkan och ej innehåller några giftiga och svårnedbrytna kemikalier. AdProLine® kan därmed användas med gott samvete!

 

 

VARFÖR ANVÄNDER MAN SPOLARVÄTSKA?

SPOLARVÄTSKA – FÖR ÖKAD SÄKERHET I TRAFIKEN

Spolarvätska används för att göra rent vind- och bakrutan samt strålkastarna och är en avgörande säkerhetsfråga för att minska risken för olyckor i trafiken.

För att få bort smuts är det viktigt att kombinera rätt spolarvätska med bra torkarblad. Med väl fungerande torkarblad går det dessutom åt mindre spolarvätska. Bra torkarblad ska heller inte lämna spår på rutan. Börjar torkarbladen förlora sin funktion och lämna spår på vindrutan är det dags att byta ut dem. Likväl om torkarbladen börjar släppa från rutan eller om gummit torkat eller spruckit.

Kontrollera spolarvätska

De flesta fordon varnar när spolarvätskan börjar ta slut. Trots detta kan det vara bra att kontrollera mängden spolarvätska med jämna mellanrum.

 

VILKA TYPER AV SPOLARVÄTSKA FINNS DET?

Det finns färdigblandad och koncentrerad spolarvätska. Den färdigblandade spolarvätskan kan användas direkt, medan den koncentrerade spolarvätska bör blandas ut med vatten. Andelen vatten som tillsätts kommer att påverka frostskyddet och avgöra spolarvätskans fryspunkten. Välj spolarvätska efter årstid. Det finns olika spolarvätskor anpassade för det varierande klimatet som årstiderna för med sig, exempelvis sommarspolarvätska som är extra bra lämpad för sommaren.

FÄRDIGBLANDAD SPOLARVÄTSKA

Färdigblandad spolarvätska är passande om man vill spara tid och är osäker på hur man ska få till rätt blandning. AdProline® erbjuder färdigblandad spolarvätska för sommaren med en fryspunkt på minus 5 grader och färdigblandad spolarvätska med en fryspunkt på minus 18 respektive 30 för kallare temperaturer.

KONCENTRERAD SPOLARVÄTSKA

Koncentrerad spolarvätska är passande om man känner sig trygg i att blanda ut vätskan på egen hand och vill spara pengar i det långa loppet. Koncentrerad spolarvätska ger ett billigare literpris när den är utblandad. AdProline® koncentrerad spolarvätska har ett frostskydd ner till under minus 65 grader när den är outspädd. Följ instruktionerna på förpackningen för att veta hur mycket vatten som ska tillsättas för en fryspunkt på minus 10, 15 eller 30.

Om spolarvätskan fryser

Välj gärna en spolarvätska med lägre fryspunkt än den förväntade temperaturen – för att inte riskera att hela spolsystemet fryser. Fryspunkten på Adproline® spolarvätska anger när vattnet börjar kristallisera. När detta sker blir vattnet och spolarvätskan trögflytande. När temperaturen sedan stiger återgår vätskan till flytande form och fungerar utmärkt igen. Det går även bra att tillsätta koncentrerad spolarvätska för att åtgärda problemet.

Besök produktsidan för att beställa hem spolarvätska från AdProline®. Förutom spolarvätska erbjuder vi AdBlue, glykol, avfettningsmedel och tvättprodukter. Vi är en av Sveriges ledande leverantörer av fordonskemikalier till nordisk transport och hanterar hela kedjan – från produktion till leverans.

Våra spolarvätskor