0320-605 00             info@aromdekor.se

Event

Sök

Inloggad som:

Ny kund

Glömt Lösenord

Skriv in din e-postadress och klicka sedan på "Skicka". En länk för att skapa ett nytt lösenord kommer att skickas till dig.

Glykol

Våra glykoler är utvecklade för att klara de höga krav som ställs från ledande bil- och motortillverkare. Glykolerna är lämpliga för användning i personbilar, tunga fordon, stationära motorer och båtar. De skyddar mot frysning, kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation.


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Totalt: 38
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Totalt: 38

VÄLJ RÄTT GLYKOL

Etylen- och propylenglykol är råvaror som i kombination med vatten och antikorrosiva tillsatser blir en effektiv kylarvätska som används i fordon, båtar, maskiner, motorer
samt kyl- och värmesystem.

Alla kylarvätskor är inte likadana och det är viktigt att veta vilken glykol som är rätt för användningsområdet. Arom-dekor har ett brett sortiment och erbjuder även färdigblandade kylarvätskor. Den här artikeln kommer gå igenom skillnaden mellan olika sorters kylarvätskor i vårt sortiment och hur man väljer rätt.

 

FÖRÄNDRINGAR I VÅRT GLYKOLSORTIMENT

Inga av Arom-dekors kylarvätskor innehåller numera 2-EHA.

CLP-förordningen som innehåller regler om klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter som släpps ut på marknaden i EU har uppdaterats. I och med ändringen tillkommer fler ämnen och några av ämnena som redan finns upptagna får en ändrad klassificering och märkning.

I vissa glykoler ingår ett ämne, natrium-2-etylhexanoat CASnr 19766-89-3 (2-EHA), som hör till denna uppdatering och som får en CMR- klassificering i kategori 1A eller 1B. Detta medför att produkten inte får säljas till allmänheten enligt regler i Reach-förordningen.

Ändringsförordningen trädde i kraft den 23 maj 2022. Från 1 december 2023 får produkter innehållande 2-EHA endast säljas för yrkesmässigt bruk.


 
ETYLEN- och PROPYLENGLYKOL

Generellt används antingen etylen- eller propylenglykol som råvaror i kylarvätska. För att få korrosionsskyddande egenskaper tillsätts ett inhibitorpaket.

Etylenglykol har bättre termofysikaliska egenskaper än propylenglykol men är mycket giftigt.

Propylenglykol har sämre tekniska egenskaper men lägre giftighet och därmed bättre hälso- och miljöegenskaper. Därför används ofta propylenglykol i exempelvis skogsmaskiner där särskilda krav ställs på de här faktorerna.
 
Det går inte att säga något generellt om skillnaden mellan olika kylarvätskor baserat på färg (till exempel röd eller blå). Färgen är enbart ett tillsatsämne och ger ingen information om vare sig funktion eller kvalitet. Både blåa och röda kylarvätskor kan exempelvis vara produkter med hög eller låg kvalitet oberoende av sin färg. 

Nedan följer en förklaring av skillnaden mellan Arom-dekors glykoler.

 

ETYLEN IH VVS

Baserad på etylenglykol. Innehåller ett inhibitorpaket anpassat för kyl- och värmesystem. Kan levereras i koncentrat eller färdig brukslösning och är blå till färgen.


GLYKOL 774C BLÅGRÖN

Baserad på etylenglykol med ett uppdaterat inhibitorpaket (PSi-OAT) och passar i många personbilar, tunga fordon och stationära motorer. Kan levereras i koncentrat eller färdig brukslösning.


GLYKOL BLÅ

Baserad på etylenglykol. Uppfyller standarden BS6580:2010. Kan levereras i koncentrat eller färdig brukslösning.


GLYKOL G12++ NG

Baserad på etylenglykol. Innehåller senaste generationens Si-OAT formulering.
Glykol G12++ NG möter kraven från bland annat MAN 324 Typ SI-OAT, MB 325.5, VW/Audi/Seat/Skoda TL 774G. Kan levereras i koncentrat eller färdig brukslösning och är röd till färgen.


GLYKOL G13 NG

Baserad på etylenglykol. Innehåller ett uppdaterat inhibitorpaket baserat på Si-OAT tekniken. Glykol G13 NG möter kraven från VW/Audi/Seat/Skoda TL 774J. Kan levereras i koncentrat eller färdig brukslösning och är röd till färgen.

GLYKOL RÖD

Baserad på etylenglykol. Glykol Röd är en longlife glykol lämplig att använda i många europeiska, asiatiska och amerikanska fordon. Möter kraven från bland annat Ford WSS-M97B44-D, Mercedes-Benz 325.3, Renault 41-01-001, General Motors GM 6277M, Volkswagen VAG TL 774D & F, MAN 324 SNF. Kan levereras i koncentrat eller färdig brukslösning.


GLYKOL SUPERCELSIUS

Baserad på etylenglykol. Innehåller ett inhibitorpaket anpassat för att vara blandbar med andra etylenglykolbaserade kylarvätskor. Avsedd för toppfyllning och är ofärgad och påverkar ej originalglykolens färg. Lämplig att använda i många europeiska, asiatiska och amerikanska fordon. Möter bland annat kraven från Ford WSS-M97B44-D, Mercedes-Benz 325.3, Renault 41-01-001, General Motors GM 6277M, Volkswagen VAG TL 774D & F, MAN 324 SNF. Kan levereras i koncentrat eller färdig brukslösning.


KG PROPYLEN IH

Baserad på propylenglykol. Anpassad för förbränningsmotorer. Möter kraven från British Standard BS6580:2010. Kan levereras i koncentrat eller färdig brukslösning och är grön till färgen.

 

MARINGLYKOL

Baserad på propylenglykol. Ett rostskydd framtaget för icke cirkulerande system. Används för vinterkonservering av båtmotorer. Levereras i koncentrat och är grön till färgen.


GLYKOL 822B OEM

Baserad på etylenglykol. Uppfyller kraven från MS.50203 och Peugeot-Citroën PSA B 71 1111. Levereras i koncentrat och är grönblå till färgen.


GLYKOL 774F RÖD NG

Baserad på etylenglykol. Innehåller ett uppdaterat inhibitorpaket baserat på den senaste OAT-tekniken. Möter bland annat kraven från Ford WSS-M97B44-D, Mercedes-Benz 325.3, Renault 41-01-001, General Motors GM 6277M, Volkswagen VAG TL 774D & F, MAN 324 SNF. Kan levereras i koncentrat eller färdig brukslösning.


GLYKOL HD OEM Orange

Baserad på etylenglykol. Nyutvecklad kylarvätska av extra hög kvalitet. Möter bland annat kraven från Volvos nya originalglykol på tunga sidan med specifikation VCS-2. Kan levereras i koncentrat eller färdig brukslösning.


PROPYLEN IH VVS

Baserad på propylenglykol. Innehåller ett inhibitorpaket anpassat för kyl- och värmesystem. Kan levereras i koncentrat eller färdig brukslösning och är blå till färgen.

 

KAN OLIKA GLYKOLER BLANDAS?

Etylen- och propylenglykolbaserade kylarvätskor bör inte blandas. Kylarvätskor baserade på samma råvara är i de flesta fall blandbara. För bästa korrosionsskydd och livslängd rekommenderas att inte blanda olika kvaliteter. Olika glykoler kan innehålla olika korrosionsskyddande additiv som kan påverka varandra negativt, vilket i sin tur ger sämre korrosionsskydd och en förkortad livslängd på kylarvätskan. 

Koncentrerad glykol ska spädas ut med vatten. Avjoniserat vatten (eller batterivatten som det också kallas) är att föredra då kommunalt vatten kan innehålla ämnen som kan skada delar i systemet. Det finns även färdigblandad kylarvätska att köpa från Arom-dekor.
 

 

VILKEN GLYKOL SKA MAN ANVÄNDA?

Det är viktigt att använda rätt sorts kylarvätska för aktuellt system. Hur gör man då för att ta reda på vilken glykol man ska använda i ett fordon? För att ta reda på vilken glykol det är som ska användas, titta i fordonets instruktionsbok eller på fordonets expansionskärl. 

Den glykol som anges där kallas originalglykol eller OEM-glykol (Original Equipment Manufacturer).

Informationen om vilken glykol som ska användas kan finnas under olika sektioner i instruktionsboken. Exempelvis under rubriker som:

 • Hur man fyller på kylarvätska
 • Tekniska specifikationer
 • Rekommenderade vätskor 

 

KÖP RÄTT GLYKOL FÖR FORDONET

Arom-dekor erbjuder ett brett urval av kylarvätskor där de flesta kan hitta rätt produkt för sitt användningsområde. Vi erbjuder många olika förpackningsstorlekar så det blir enkelt att köpa rätt utifrån ert behov.

Arom-dekor är en ledande leverantör av fordonskemikalier till den nordiska transportsektorn. Utöver kylarvätskor erbjuder vi bland annat AdBlue, avfettningsmedel, fordonstvättmedel och spolarvätska. Vi hanterar hela kedjan från produktion till leverans, vilket innebär att vi har full kontroll över kvaliteten på våra produkter.