0320-605 00             info@aromdekor.se

Event

Sök

Inloggad som:

Ny kund

Glömt Lösenord

Skriv in din e-postadress och klicka sedan på "Skicka". En länk för att skapa ett nytt lösenord kommer att skickas till dig.

Fokus på miljön

Vi jobbar ständigt med fokus på miljön, både arbetsmiljö och miljöpåverkan. Som kund till oss kan du alltid vara trygg i vetskapen att du handlar med en leverantör som bryr sig om miljön. När det gäller tillverkning, hantering och produktion står alltid en god arbetsmiljö och miljöpåverkan i fokus. 


Miljömärkta produkter

Vi strävar efter att miljömärka så många av våra produkter som möjligt och har därför ett ständigt pågående utvecklingsarbete med våra produkter och dess innehåll. Vi är stolta över att vi idag har flera produkter som är miljömärkta både genom Bra Miljöval, Svanenmärket och Kemikaliesvepet. Läs mer om respektive miljömärkning nedan. 

Bra miljöval

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning som listar de produkter och tjänster som är minst skadliga för miljön. Produkterna/tjänsterna som bär Bra Miljövalsmärkning måste därför utvecklas kontinuerligt för att bli skonsammare för miljön.

Bra Miljövals miljömärkning bygger på två grundidéer: att naturresurser måste sparas samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas. Det innebär bland annat att alla giftiga och svårnedbrytbara kemikalier måste bort. Två andra mål är att minska den totala energianvändningen samt att övergå från fossila bränslen till förnybara energikällor.

Många framgångar tack vare Bra Miljöval

Produkter och tjänster som är märkta med Bra Miljöval räddar naturen. Några av framgångarna med märkningen är att naturliga vattenflöden har värnats och att vattenkraftsverk har miljöanpassats. Ett annat gott resultat är att den miljöfarliga tensiden LAS i princip har försvunnit från svenska tvättmedel, vilket gör dem unika i världen.

Kraven är hårda och blir gradvis tuffare

Kriterierna för licenstagarna är tuffa och under ständig utveckling. Produkterna/tjänsterna som bär märkningen måste därför utvecklas kontinuerligt för att bli skonsammare för miljön. Kriterierna för de olika verksamhetsområdena skiljer sig från varandra.

Svanen

Svanen har funnits sedan 1989 och är Nordens officiella miljömärkning som i Sverige sköts av Miljömärkning Sverige AB på uppdrag av regeringen. Syftet med miljömärkning är att hjälpa konsumenter att göra bra val för miljön.

Hur tas kraven fram?

Nordisk Miljömärkning (NM) utvecklar kriterier, det vill säga en samling krav för ett visst produkt- eller tjänsteområde. De tas fram utifrån ett livscykelperspektiv – från råvara till avfall. Ofta handlar det om att utveckla kriterier för produkter som används i stor mängd och av många människor.

Alla produkter som finns kan inte Svanenmärkas. Innan NM beslutar om det ska tas fram kriterier för ett område görs en förstudie. Då tar man reda på om det finns ett stort miljöproblem som produkten är kopplad till och om det finns utrymme för förbättringar. NM bedömer också om en Svanenmärkning kan bidra till en produktutveckling som är mindre miljöbelastande.

De nordiska länderna utvecklar kriterier tillsammans. I Sverige är det den Svenska Miljömärkningsnämnden som beslutar i kriteriefrågor. Därefter beslutar den Nordiska Miljömärkningsnämnden om vilka produktgrupper och kriterier som ska gälla i hela Norden.

Kemikaliesvepet

Med start i projektet ”Kemikaliesvepet” i början av 1990-talet tog Göteborgs miljöförvaltning fram kriterier för miljöanpassade bilvårdsprodukter och listat dessa. Naturskyddsföreningen har nu ansvaret för listorna och då hänger namnet med. Ambitionen nu, liksom då, är  att göra det enkelt för offentliga upphandlare och miljöansvariga på företag att köpa in bilvårdsprodukter där kemikalieinnehållet uppfyller strikta krav på miljö- och hälsofarlighet.


VI MINSKAR CO2 UTSLÄPP MOTSVARANDE 342 ST FULLSATTA FLIGHTER STOCKHOLM – LONDON T&R PÅ ETT ÅR

Vi är en del av Vilokan Group, en företagsgrupp med hjärtat i miljöteknik, vattenrening och återvinning. Företagen i gruppen interagerar med varandra och då skapas synergier som ökar utväxlingen i en cirkulär ekonomi. Genom att använda renade och återvunna råvaror för att producera nya produkter bidrar vi till en bättre miljö. För miljön, för ekonomin, för framtiden.

Vilokan ADF Solution som också ingår i Vilokan Group tar hand om och renar MPG (Monopropylenglygol) från avisningsvätska på sin anläggning strax utanför Arlanda flygplats. Denna MPG återanvänds i vår produktion av nya glykolprodukter.

För att förstå vidden och vikten av att återvinna t ex MPG kommer här ett räkneexempel;
– 5 000 ton MPG produceras (renas) under 1 år på Vilokans anläggning på Arlanda
– 5 000 ton MPG motsvarar 15 000 ton minskat CO2
– en flygresa Stockholm/London T & R motsvarar 292 kg/CO2 per person
– ett fullsatt normalstort plan som flyger denna rutt tar ca.150 passagerare
– 15 000 ton/292 kg/CO2 per person blir totalt 51 369 resor T&R per år Stockholm/London
– det innebär 342 st fullsatta flighter Stockholm/London T&R

 

Handla MPG