0320-605 00             info@aromdekor.se

Event

Sök

Inloggad som:

Ny kund

Glömt Lösenord

Skriv in din e-postadress och klicka sedan på "Skicka". En länk för att skapa ett nytt lösenord kommer att skickas till dig.

Vi jobbar för att minska våra CO2-utsläpp

Under 2022 startade vi arbetet med att mäta och rapportera våra växthusgasutsläpp. Vi på Arom-dekor Kemi är fast beslutna att minska vårt klimatavtryck och vill leda och driva hela vår bransch i en mer hållbar riktning.  

Solceller

Genom att installera solceller på taket har vi sparat drygt 90 ton CO2 under de första 16 månaderna anläggningen varit i drift. Det är ett exempel på vårt åtagande för att minska koldioxidutsläpp och främja hållbarhet. Vi har inte bara solceller, utan vi har också upphandlat förnyelsebar el. Genom att använda förnyelsebar energi minskar vi vårt ekologiska fotavtryck och minskar beroendet av fossila bränslen. 

Screening för indirekta utsläpp

Kraven från intressenterna på att mäta och minska våra växthusgasutsläpp ökar och under 2022 påbörjade vi arbetet med att kartlägga, mäta och rapportera växthus-gasutsläppen från egen verksamhet. 

Läs mer om metod och hur datainsamling går till här