0320-605 00             info@aromdekor.se

Event

Sök

Inloggad som:

Ny kund

Glömt Lösenord

Skriv in din e-postadress och klicka sedan på "Skicka". En länk för att skapa ett nytt lösenord kommer att skickas till dig.

En hållbar leverantörskedja är också cirkulär

 

Vilokan Group består av företag som alla möjliggör en bättre miljö. Genom att interagera med varandra skapas synergier som ytterligare ökar utväxlingen i cirkulär ekonomi. Ett affärsområde utvecklar teknik för rening och återvinning. Ett annat skräddarsyr lösningar som återför renatvatten och råvaror till kundens verksamhet. Överskott på återvunna råvaror cirkuleras vidare in i nästa affärsområde och blir där till nya produkter. I en cirkulär ekonomi kan en koncern vara sin egen leverantör och slutna system är något vi strävar efter.

Men naturligtvis har vi fler leverantörer. Affärsområde Fluids med Arom-dekor Kemi har hundratals olika leverantörer. För att kunderna ska känna sig säkra är vi noga med att alltid kunna svara upp mot lagstiftning och kravprofiler från EU och andra marknader som t ex nya Åpenhetsloven i Norge. Det kräver ett dedikerat engagemang för att få våraleverantörer att skriva under uppförandekoden samt att utföra riskanalyser av samtliga ur sociala och miljömässiga aspekter utifrån landspecifika riskdata.De självskattningsverktyg som tagits fram för leverantörerna är ett bra exempel på hur vi månar om en cirkulär återkoppling i detta arbete. Hållbarhetsarbete tar aldrig slut och våra leverantörsrelationer är ständigt pågående samarbeten där vi inte nöjer oss med att de gjort ett formellt åtagande. Vi behöver även vara övertygade om att de är kapabla. Vägen dit går via tydlighet, transparens och tillit och vi måste göra detta tillsammans med kunder, medarbetare och leverantörer.