0320-605 00             info@aromdekor.se

Event

Sök

Inloggad som:

Ny kund

Glömt Lösenord

Skriv in din e-postadress och klicka sedan på "Skicka". En länk för att skapa ett nytt lösenord kommer att skickas till dig.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Arom-dekor Kemi AB (”Arom-dekor”), är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom bolaget, samt av våra biträden.

 

Var lagras dina personuppgifter?

De uppgifter som vi behandlar om dig lagras inom Europeiska Unionen. All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som behövs för att utföra vårt uppdrag hos våra kunder. De personuppgifter som vi behandlar är framförallt kontaktinformation såsom namn, telefonnummer och adress.

 

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter i följande ändamål:

• För att bearbeta våra kunders beställningar.

• För att skicka dig aviseringar om leveransstatus.

• För att kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina varor, eller för att säkerställa vårt

garantiåtagande.

• För att besvara dina frågor.

• För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka vår service och kvalitet.

• För att skicka löpande information eller erbjudande och reklam.

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

 

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter i de fall det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.

Begäran om att åberopa dessa rättigheter skall vara skriftlig och skickas till oss på adressen nedan:

Arom-dekor Kemi AB
Att: Personuppgiftsansvarig
Europavägen 1
512 91 SEXDREGA

Efter utskicket av detta registerutdrag kommer vi spara denna förfrågan i 12 månader.

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas enbart av berörda avdelningar inom bolaget. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, t.ex. speditörer i samband med leverans, hantverkare i samband med montering. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Arom-dekor.

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

Personuppgiftsansvarig//Arom-dekor Kemi AB