0320-605 00             info@aromdekor.se

Event

Sök

Inloggad som:

Ny kund

Glömt Lösenord

Skriv in din e-postadress och klicka sedan på "Skicka". En länk för att skapa ett nytt lösenord kommer att skickas till dig.

Arom-dekor Kemi kombinerar målstyrning och hållbarhet

Arom-dekor Kemi kombinerar mÄlstyrning och hÄllbarhet

Arom-dekor Kemi kombinerar målstyrning och hållbarhet

För att få en bättre översikt över aktuella ramverk, ett ökat internt engagemang och möjligheten att integrera hållbarhetsarbetet i den övergripande verksamhetsplanen har Arom-dekor Kemi valt att integrera företagets målstyrning och hållbarhetsarbete i en och samma plattform, Stratsys.

En kommunikativ plattform där vi ser saker på samma sätt

 – Vår förhoppning är att verktyget ska hjälpa oss skapa systematik i arbetet med målstyrning och hållbarhet. För oss skall hållbarhet genomsyra allt. Då måste vi även bygga in det i vår styrning, målarbete och strategi, berättar Maria Åhman, Sustainability Manager på Arom-dekor.  

Med Stratsys får vi möjlighet att skapa en kommunikativ plattform där vi ser saker på samma sätt genom hela organisationen. Vi tror att det kommer underlätta spridningen av information i olika forum, vilket är viktigt för att göra målarbetet tillgängligt för alla. Det gör det också lättare att bryta ner strategiska mål på avdelnings- och individnivå, vilket vi tror kommer bidra till ökat engagemang. Tidigare hade vi en hållbarhetsstrategi och en verksamhetsstrategi. Nu har vi istället en enda hållbar affärsstrategi för verksamheten. Det handlar inte bara om att implementera hållbarhersstyrning i målarbetet, utan att ha en hållbar målstyrning som vi kan koppla till olika ramverk och få stöd för i vår hållbarhetsrapport.

Hållbarhetsrapport 2022

– Hållbarhetsramverken är en viktig del i att koppla vårt arbete till ett större perspektiv. När vi tar fram vår hållbarhetsrapport för 2022 kommer vi ha stor nytta av att koppla upp våra KPI:er mot Agenda 2030. Att få stöd i Stratsys att summera våra mål och KPI:er kopplat till de olika hållbarhetsramverken kommer skapa tydlighet för oss, avslutar Maria.