0320-605 00             info@aromdekor.se

Event

Sök

Inloggad som:

Ny kund

Glömt Lösenord

Skriv in din e-postadress och klicka sedan på "Skicka". En länk för att skapa ett nytt lösenord kommer att skickas till dig.

VÄLJ RÄTT GLYKOL

Glykol är en råvara med hög kokpunkt och relativt låg fryspunkt. I kombination med vatten och antikorrosiva tillsatser blir glykol en effektiv kylarvätska som används i bilar och andra motorfordon.

Alla varianter är inte likadana och det är viktigt att veta vilken glykol som är rätt för fordonet. Arom-dekor har tagit fram flera sorters glykol och erbjuder även färdigblandade kylarvätskor. Den här artikeln kommer gå igenom skillnaden mellan olika sorters glykol i vårt sortiment och hur man väljer rätt.

 

Förändringar i vårt glykolsortiment

CLP-förordningen som innehåller regler om klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter som släpps ut på marknaden i EU har uppdaterats. I och med ändringen tillkommer fler ämnen och några av ämnena som redan finns upptagna får en ändrad klassificering och märkning.

I våra glykoler ingår ett ämne, natrium-2-etylhexanoat CASnr 19766-89-3 (2-EHA), som hör till denna uppdatering och som får en CMR- klassificering i kategori 1A eller 1B. Detta medför att produkten inte får säljas till allmänheten enligt regler i Reach-förordningen.

Ändringsförordningen trädde i kraft den 23 maj 2022 och under denna övergångsperiod har Arom-dekor arbetat med att ta fram likvärdiga produkter som alternativ. Det kommer succesivt komma ut ersättnings-glykoler under sommaren och hösten då denna övergångsperiod sträcker sig till 1 december 2023. Från och med detta datum får produkter innehållande 2-EHA endast säljas för yrkesmässigt bruk.

 

GLYKOL I OLIKA FÄRGER OCH TYPER – PROPYLENGLYKOL OCH ETYLENGLYKOL

Generellt används antingen etylenglykol eller propylenglykol som råvaror i kylarvätska i kombination med inhibitorpaket av olika slag för att få korrosionsskyddande egenskaper. Etylenglykol är vanligast, men mycket giftigt.

Propylenglykol har lägre giftighet och därmed bättre hälso- och miljöegenskaper. Därför används ofta propylenglykol i exempelvis skogsmaskiner där särskilda krav ställs på de här faktorerna. 

Det går inte att säga något generell om skillnaden på glykol baserat på färg (till exempel röd eller blå). Färgen är enbart ett tillsatsämne och ger ingen garanti gällande funktion eller kvalitet. Både blå och röda glykoler kan exempelvis vara produkter med hög eller låg kvalitet oberoende av sin färg. 

Nedan följer en förklaring av skillnaden mellan Arom-dekors glykoler.

Den här produkten är baserad på etylenglykol och kan med fördel användas i kyl- och värmesystem inom industrin. Den levereras i koncentrat eller färdig brukslösning och är blå till färgen.

Den här produkten är baserad på monoetylenglykol och passar i många personbilar, tunga fordon och stationära motorer.

Den här produkten är baserad på monoetylenglykol och vi erbjuder den koncentrerad eller färdigblandad. Glykol Blå uppfyller standarden BS6580: 2010.

Produkten är baserad på monoetylenglykol och är röd till färgen. Glykol G12++ matchar kraven från MAN 324 Typ SI-OAT, MB 325.5, VW/Audi/Seat/Skoda TL 774G.

Den här produkten är baserad på monoetylglykol och lever upp till kraven i standarderna VW/Audi/Seat/Skoda TL 774J. Färgen på produkten är rödlila.

Det här är en glykol med extra lång livslängd, formulerad för att passa många europeiska, asiatiska och amerikanska personbilar, lastbilar och otaliga andra fordon. Den möter bland annat specifikationerna för Ford WSS-M97B44-D, Mercedes-Benz 325.3, Renault 41-01-001, General Motors GM 6277M, Volkswagen VAG TL 774D & F, MAN 324 SNF.

Supercelsius är ofärgad och påverkar ej originalglykolens färg vid toppfyllning. Det här är en glykol med extra lång livslängd, formulerad för att passa många europeiska, asiatiska och amerikanska personbilar, lastbilar och otaliga andra fordon. Den är ofärgad och möter bland annat specifikationerna för Ford WSS-M97B44-D, Mercedes-Benz 325.3, Renault 41-01-001, General Motors GM 6277M, Volkswagen VAG TL 774D & F, MAN 324 SNF.

Produkten är baserad på propylenglykol. KG propylen IH möter kraven i British Standard BS6580:2010. Glykolen är grön till färgen.

Den här glykolen passar för vinterkonservering för inombordsmotorer och utombordsmotorer (kontrollera instruktionerna i instruktionsboken). Produkten är baserad på propylenglykol och har en grön färg.

Den här produkten passar extra bra för system av aluminium där höga temperaturer förekommer. Den är kompatibel med alla metaller i motorns kylsystem. Rekommenderas till Renault och Dacia och deras specifikation 41-01-001/-T.

Det här är en specialglykol som möter kraven som specificeras i Peugeot-Citroën PSA B 71 5110. Produkten är baserad på monoetylenglykol.

Den här produkten möter kraven från ledande tillverkare av motorer och bilar. Den är baserad på monoetylenglykol.

Den här produkten passar bland annat i motorer på båtar, personbilar och tunga fordon. Den är baserad på monoetylenglykol.

Produkten är baserad på propylenglykol. Den rekommenderas att användas i kyl- och värmesystem. Arom-dekor levererar den koncentrerad eller färdigblandad.

 

KAN OLIKA GLYKOLER BLANDAS?

Nej, olika typer av glykol bör inte blandas – oavsett om de är röda, blå, gröna eller gula. 

Olika glykoler kan innehålla olika korrosionsskyddande additiv som kan påverka varandra negativt, vilket i sin tur ger sämre korrosionsskydd och en förkortad livslängd på kylarvätskan. 

Blanda därför inte grön och blå glykol, blå och röd glykol eller någon annan kombination av glykoltyper. Att blanda olika glykoler är inte en bra idé.

Däremot bör koncentrerad glykol spädas ut med vatten. Avjoniserat vatten (eller batterivatten som det också kallas) är att föredra då kommunalt vatten kan innehålla ämnen som systemet kan ta skada av. Det finns även färdigblandad kylarvätska att köpa, bland annat från Arom-dekor.

 

VILKEN GLYKOL SKA MAN ANVÄNDA?

Det är viktigt att använda rätt sorts glykol för fordonet och dess system. Hur gör man då för att ta reda på vilken glykol man ska använda för sitt fordon? För att ta reda på vilken glykol det är som ska användas, titta i fordonets instruktionsbok eller ägarmanual. 

Den glykol som anges där kallas originalglykol eller OEM-glykol (Original Equipment Manufacturer). Det här är vad fordonstillverkarna själva använder i fabriken. 

Informationen om vilken glykol som ska användas kan finnas under olika sektioner av instruktionsboken eller ägarmanualen. Exempelvis under rubriker som:

  • Hur man fyller på kylarvätska
  • Tekniska specifikationer
  • Rekommenderade vätskor

Ett exempel på varför det är viktigt att använda rätt sorts glykol är att välja rätt sorts kylarvätska med den typen av korrosionsskyddande additiv som skyddar metallerna i ditt fordon allra bäst. Följ därför anvisningarna i instruktionsboken eller ägarmanualen för bästa resultat i valet av glykol.

 

KÖP RÄTT GLYKOL FÖR FORDONET

Arom-dekor erbjuder ett stort utbud med glykol där de flesta kan hitta rätt alternativ för fordonet. Med många olika förpackningsstorlekar att välja bland blir det enkelt att köpa rätt utifrån ert  behov. För att ta reda på vilken glykol som passar, titta i fordonets instruktionsbok eller ägarmanual och jämför med vårt utbud av glykol

Arom-dekor är en ledande leverantör av fordonskemikalier till Nordisk transport. Utöver glykol erbjuder vi bland annat AdBlue, avfettningsmedel, tvättprodukter och spolarvätska. Vi hanterar hela kedjan från produktion till leverans, vilket innebär att vi har full kontroll över kvaliteten på våra produkter.