0320-605 00             info@aromdekor.se

Inloggad som:

Ny kund

Glömt Lösenord

Skriv in din e-postadress och klicka sedan på "Skicka". En länk för att skapa ett nytt lösenord kommer att skickas till dig.

GLYKOL 822B OEM

AdProLine® Glykol 822B OEM är en högkvalitativ longlife glykol. Utvecklad för att klara de höga krav som ställs på en modern kylarglykol. Glykolen skyddar mot korrosion, frysning och kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation.

- Longlife glykol med hög kvalitet
- Skyddar mot frysning, kokning och korrosion
- Motverkar uppkomsten av kavitation
- Kombination av Organic Acid Technology och molybdat

Välj förpackning

Logga in för att se pris

AdProLine® Glykol 822B OEM är en högkvalitativ longlife glykol. Utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs på en modern kylarglykol. Glykol 822B OEM är en specialglykol som uppfyller kraven i specifikation Peugeot-Citroën PSA B 71 5110. För bästa funktion rekommenderas spädning med avjoniserat eller destillerat vatten. För ett fullgott korrosionsskydd och minimera risken för utfällningar rekommenderas att endast använda Glykol 822B OEM. Glykol 822B OEM skyddar mot korrosion, frysning och kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation.

AdProLine® Glykol 822B OEM består av monoetylenglykol och ett inhi-bitor- paket baserat på en kombination av OAT-tekniken (Organic Acid Technology) och molybdat. OAT innebär innebär ett långtidsverkande korrosionsskydd då endast en liten del av inhibitorerna förbrukas. Innehåller ej nitriter, aminer, fosfater, silikater eller borater.

Färg: Grönblå
Densitet: 1,125
pH: 8,28
Kokpunkt: >180°C
Flampunkt: >122°C

Blandas med vatten och ger följande frysskydd:

Procent       Temperatur
50%               -37°C
40%              -24°C
33%               -18°C

Etylenglykol är giftig och får ej förtäras.

Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg.