0320-605 00             info@aromdekor.se

Event

Sök

Inloggad som:

Ny kund

Glömt Lösenord

Skriv in din e-postadress och klicka sedan på "Skicka". En länk för att skapa ett nytt lösenord kommer att skickas till dig.

Återvinning av glykol ger minskat CO2-avtryck

I Vilokan Group där Arom-dekor Kemi ingår affärsområdet Fluids finns innovativ och väl beprövad miljöteknik som möjliggör rening och återvinning av *avisningsvätska bland andra avfallsströmmar. Avisningsvätskan i detta fallet samlas upp från Swedavias tio flygplatser runt om i Sverige och 2 flygplaster i Norge. Vätskan leds och/eller transporteras till anläggningen vid Arlanda där den slutliga reningsprocessen sker. Metoden skapar ett kretslopp av en annars ändlig resurs där alla blir vinnare. Anläggningen på Arlanda utvinner 5 000 ton MPG/år vilket motsvarar 28 400 000 kg reducerad Co2.

Återvunnen MPG:n kan användas som råvara i sin slutgiltig form eller till att producera nya produkter som tillexempel AdProLine® Maringlykol, AdProLine® Propylene IH VVS och AdProLine® KG Propylene IH.


Vi tänker cirkulärt och producerar av renad och återvunnen glykol

Återvinning av glykol ger minskat CO2-avtryck. I Vilokan Group där Arom-dekor Kemi ingår, finns innovativ och väl beprövad miljöteknik som möjliggör bl a rening och återvinning av glykol. Metoden skapar ett kretslopp av en annars ändlig resurs där alla blir vinnare. Vi ger nytt liv till den renade och återvunna glykolen när vi producerar Maringlykol, Propylen IH VVS och KG Propylen IH. Dessa består av återvunnen propylenglykol och olika korrosionsinhibitorer för att säkra funktion och rostskydd.


Därför återvunnen MPG

Miljöpåverkan från avisningsprodukter är stor

  • Glykol tillverkas av naturgas som är en fossil råvara och är ändlig
  • Glykol förbrukar stora mängder syre under en biologisk nedbrytning
  • Nedbrytning av glykol i naturen kan leda till brist på syre (anarobt tillstånd) i marken
  • Kontaminering av vattendrag

Vi testar allt

Du kan tryggt köpa produkter producerade på återvunnen MPG från oss. All MPG genomgår noga och kontinuerliga tester för att alltid garantera högsta kvailtet.


Returnera använd glykol eller köldbärarsprit till oss

Vi vill att så mycket som möjligt ska återvinnas. Om ni har använd  glykol eller köldbärarsprit så kan vi ta den i retur för återvinning. Kontakta oss på 0320 - 605 00 eller info@aromdekor.se så berättar vi hur det går till.


Våra produkter

  • Totalt: 4
  • Totalt: 4

Kontakta oss så berättar vi mer!