0320-605 00             info@aromdekor.se

Inloggad som:

Ny kund

Glömt Lösenord

Skriv in din e-postadress och klicka sedan på "Skicka". En länk för att skapa ett nytt lösenord kommer att skickas till dig.

ALKYLATBENSIN, 4-TAKT

AdProLineŸ Alkylatbensin Àr ett extra rent fossilt brÀnsle och i stort sett fri frÄn de mest skadliga Àmnena som bensen och aromater.

- Upp till 99% renare Àn vanlig bensin
- Betydligt fÀrre farliga Àmnen vid förbrÀnning, bÀttre för bÄde miljön och hÀlsan
- BÀttre prestanda och lÀngre lagringstid

Välj förpackning

Logga in för att se pris

AdProLine® Alkylatbensin är ett extra rent fossilt bränsle, upp till 99% renare än vanlig bensin och i stort sett fri från de mest skadliga ämnena som bensen och aromater, vilka kan orsaka mycket allvarliga hälsoproblem. Den avger betydligt färre farliga ämnen vid förbränning, vilket innebär mindre miljöpåverkan och en mycket bättre arbetsmiljö för användaren.

AdProLine® Alkylatbensin ger bättre prestanda och har en längre lagringstid, även efter långa stillestånd startar motorn lätt och bränslet håller fortfarande en hög kvalité. AdProLine® Alkylatbensin uppfyller kriterierna för miljöklass 1 bensin samt Svensk Standard SS155461. Produkten räknas till brandfarliga vätskor Klass1.

4-Takts Alkylatbensin är oblandad och används främst i 4-taktsmotorer men även i 2-takts motorer med separat smörjning alltså där oljan fylls i separat tank.

Egenskaper Enhet Svensk Standard SS 155461 Typiska analysdata*


Oktantal, Motor: (MON) ≥ 90,0 91,0
Densitet vid 15°C: kg/m3 680-720 690
Blyhalt: mg/l ≤ 2 < 1
Bensenhalt: vol-% < 0,1 < 0,1
Aromathalt: vol-% < 1,0 < 0,6
Olefinhalt: vol-% < 1,0 < 0,5
Svavelhalt: mg/kg ≤ 10,0 1
Destillation:
Förångat vid 70°C vol-% 15,0-42,0 ** 20,0 **
Förångat vid 100°C vol-% 46,0-72,0 ** 55,0 **
Förångat vid 150°C vol-% ≥ 75 ** min 75 **
Slutkokpunkt °C ≤ 200 185 **
Ångtryck (DVPE) kPa 55,0 - 65,0 ** 57 **
Värmevärde, effektivt: MJ/kg - 44.5

Bruksanvisning
4-Takts Alkylatbensin är oblandad och används främst i 4-taktsmotorer men även i 2-takts motorer med separat smörjning alltså där oljan fylls i separat tank.

  • Totalt: 3
  • Totalt: 3
  • Totalt: 1
  • Totalt: 1