0320-605 00             info@aromdekor.se

Event

Sök

Inloggad som:

Ny kund

Glömt Lösenord

Skriv in din e-postadress och klicka sedan på "Skicka". En länk för att skapa ett nytt lösenord kommer att skickas till dig.

PROPYLEN IH VVS, BLÅ

AdTechLineŸ Propylen IH VVS Àr baserad pÄ propylenglykol och rekommenderas för anvÀndning i kyl- och vÀrmesystem. Propylen IH VVS förhindrar frysning samt innehÄller inhibitorer för skydd mot korrosion.

- Förhindrar frysning samt innehÄller inhibitorer för skydd mot korrosion.
- Biologiskt nedbrytbar, har lÄg giftighet för vattenorganismer samt bioackumuleras inte i vattenmiljö

Välj förpackning

Logga in för att se pris

AdTechLine® Propylen IH VVS är baserad på propylenglykol och rekommenderas för användning i kyl- och värmesystem. AdTechLine® Propylen IH VVS förhindrar frysning samt innehåller inhibitorer för skydd mot korrosion. För ett fullgott korrosionsskydd rekommenderas en inblandning av minst 33% AdTechLine® Propylen IH VVS vilket ger ett frysskydd på -15°C.

Propylenglykol är jämfört med etylenglykol mer fördelaktig ur miljö- och hälsosynpunkt. Propylen IH VVS är lätt biologiskt nedbrytbar, har låg giftighet för vattenorganismer samt bioackumuleras inte i vattenmiljö. Men försiktighet bör alltid iakttas vid hantering då större utsläpp eller upprepade mindre utsläpp kan ha en störande inverkan på yttre miljö. Låg hälsofara. Bör ej blandas med etylenglykolbaserade produkter.

Färg: Blå
Kokpunkt: ≥150°C
Densitet: (20°C) 1,04
Flampunkt: >100°C

Blandas med vatten och ger följande frysskydd:

Procent       Temperatur
50%                -35 °C
40%               -20 °C
33%                -15 °C

Bör ej blandas med etylenglykolbaserade produkter.

Men försiktighet bör alltid iakttas vid hantering då större utsläpp eller upprepade mindre utsläpp kan ha en störande inverkan på yttre miljö. Låg hälsofara.

  • Totalt: 2
  • Totalt: 2