0320-605 00             info@aromdekor.se

Event

Sök

Inloggad som:

Ny kund

Glömt Lösenord

Skriv in din e-postadress och klicka sedan på "Skicka". En länk för att skapa ett nytt lösenord kommer att skickas till dig.

KALCIUMKLORIDLÖSNING 25% IH

Kalciumklorid lösning 25% IH Àr en bruksfÀrdig lösning som innehÄller en lÄgtoxisk organisk inhibitor för skydd mot korrosion.

- LÀmplig att anvÀnda i kalla system
- BruksfÀrdig lösning
- InnehÄller en lÄgtoxisk organisk inhibitor

Välj förpackning

Logga in för att se pris

AdTechLine® Kalciumklorid lösning 25% IH är en bruksfärdig lösning som innehåller en lågtoxisk organisk inhibitor för skydd mot korrosion. Tack vare kalciumkloridens höga densitet och värmekapacitet samt låga viskositet är den lämplig att använda i kalla system som t.ex. konstfrusna isbanor.

AdTechLine® Kalciumklorid lösning 25% IH är ett bra miljöval eftersom produkten sönderfaller snabbt utan syreförbrukning. Vid blandning med kromatinnehållande produkt rekommenderas att inhibitorhalten beräknas på systemets totalvolym. Saltlösningar som innehåller klorider ställer höga krav på materialval. Kontakta därför alltid en kylkonsult eller er vätskeleverantör vid ny- eller ombyggnation.

Teknisk data

Kalciumklorid (CaCI2): 25 vikt%
Färg: Svagt gulfärgad
Fryspunkt: -30°C
Densitet vid 20°C: 1,23 g/cm3
Specifik värme vid 20°C: 2 905 J/kg K
Kinematisk viskositet vid 20°C: 2,11 mm2/s

Bruksanvisning

Produkten ska alltid blandas/omröras före användning. Produkten är bruksfärdig lösning.