0320-605 00             info@aromdekor.se

Event

Sök

Inloggad som:

Ny kund

Glömt Lösenord

Skriv in din e-postadress och klicka sedan på "Skicka". En länk för att skapa ett nytt lösenord kommer att skickas till dig.

KÖLDBÄRARSPRIT (KBS)

AdTechLine¬ģ K√∂ldb√§rarsprit √§r baserad p√• bioetanol och √§r en k√∂ldb√§rare som framf√∂rallt anv√§nds inom kylsektorn. Den kan ocks√• anv√§ndas f√∂r v√§rme√∂verf√∂ring och frysskydd i v√§rmepumpsanl√§ggningar som sj√∂v√§rme, bergv√§rme eller ytjordv√§rme.

- Används framförallt vid anläggningar där produkten kan komma i kontakt med jord, vatten eller livsmedel
- Innehåller inga korrosionshämmande tillsatser

Välj förpackning

Logga in för att se pris

AdTechLine® Köldbärarsprit är baserad på bioetanol och är en köldbärare som framförallt används inom kylsektorn men också för värmeöverföring och frysskydd i värmepumpsanläggningar som sjövärme, bergvärme eller ytjordvärme. För den här typen av anläggningar krävs en produkt med låg påverkan på miljön eftersom den ofta används i områden där produkten kan komma i kontakt med jord, vattentäkter och livsmedel. KBS innehåller inga korrosionshämmande tillsatser.


Egenskaper
AdTechLine® Köldbärarsprit har bättre värmetekniska egenskaper än glykolbaserade produkter och är ett alternativ med låg giftighet och som snabbt bryts ner i naturen. KBS är en mycket brandfarlig vätska. Det är därför viktigt att vidta följande försiktighetsåtgärder vid hantering. Elmotorer, värmepannor och andra källor som kan alstra gnistor skall vara avstängda. Undvik öppen eld. Se till att det finns god ventilation. Vid blandning i blandningsbehållare måste vatten tillsättas först – därefter kan koncentrerad KBS fyllas på.

Färg: Grön
Densitet: 0.81
Frampunkt: 12°C

Blandningsförhållande

1 del Köldbärarsprit + 1 del vatten           -31°C

1 del Köldbärarsprit + 2 delar vatten        -18°C

1 del Köldbärarsprit + 3 delar vatten        -11°C

SundaHus