0320-605 00             info@aromdekor.se

Event

Sök

Inloggad som:

Ny kund

Glömt Lösenord

Skriv in din e-postadress och klicka sedan på "Skicka". En länk för att skapa ett nytt lösenord kommer att skickas till dig.

Vad gör en glykol?

En gång i tiden började glykol användas för att i första hand förhindra sönderfrysning av vattenkylda motorer. Med tiden har glykolerna utvecklats till att bli produkter med flera olika funktioner än att bara förhindra frysning. Nu för tiden ska glykolerna bland annat förhindra korrosion, frysning och höja kokpunkten. Många olika krav från olika motortillverkare har gjort att en mängd olika glykolkvaliteter tagits fram. Krav och kvaliteter som är viktiga att känna till för att kunna välja rätt glykol till sin motor, för att därmed få en optimal funktion och en lång livslängd på sin motor.  

Kavitation

I motorer kan det uppstå ett fenomen som kallas kavitation. Det är ett fenomen som gör att gas bildas i en vätska. När gasen sedan snabbt återgår till vätska (imploderar) kan det orsaka skador i en motor. En glykol av hög kvalitet motverkar att kavitationsskador uppstår.

Korrosion, vad är det?

Korrosion betyder ”fräta sönder”. Kemiskt är korrosion en reaktion mellan metall och syre.  Motorer innehåller många olika metaller såsom aluminium, koppar, järn, stål, mässing osv och är därmed extra känslig för korrosion. För att få ett tillräckligt korrosionsskydd bör kylarsystemet innehålla minst 33% glykol. Det ger ett tillräckligt korrosionsskydd samt skydd mot sprängning och bakterietillväxt.  

Vatten, bara vanligt vatten, eller?

När en glykol ska spädas är det viktigt vilken typ av vatten som används. Bäst är att använda ett så kallat avjoniserat vatten. Det är ett vatten med väldigt låg salthalt. Vanligt kranvatten har oftast för salthalt. Salter som kan vara klorider och sulfater, salter som angriper metaller. Ett vatten med låg salthalt har låg ledningsförmåga (konduktivitet). Arom-dekors avjoniserade vatten (AdTechLine® Batterivatten) har en konduktivitet av max. 5 mS/m. Ett kommunalt kranvatten har ofta en konduktivitet på >20 mS/m. Alla Arom-dekors glykoler är blandade med avjoniserat vatten (max. 5 mS/m).

Tre olika varianter

Går vi tillbaks till 2008 hade Arom-dekor Kemi bara den vanliga blå standardglykolen, då som nu uppfyller den BS6580:2010 (BS = British Standard). Succesivt har sortimentet därefter utökats med så kallade longlife- och OEM-glykoler. Longlife-glykoler är precis som namnet antyder, glykoler med lång livslängd som dessutom möter kraven från original-glykolerna. OEM står för Original Equipment Manufacturer. OEM-glykoler är glykoler som biltillverkarna använder i fabriken när bilen byggs. Arom-dekors sortiment av OEM-godkända longlife-glykoler täcker i princip in alla tillverkares standarder och rekommendationer. Med den snabba teknikutvecklingen och användningen av olika material i motorerna är rådet alltid att följa de rekommendationer som finns i tillverkarnas
instruktionsböcker. 

Två råvaror som används vid glykoltillverkning, propylen och etylen

Propylenbaserade glykoler är mycket mindre giftiga än etylenbaserade. Ett exempel på en propylenglykol i Arom-dekors sortiment är ”KG Propylen IH”. Den rekommenderas till förbränningsmotorer.

Etylenglykoler är annars vanligast på marknaden och brukar samlas in under begreppet ”vanlig glykol”. Etylenglykolerna har bättre värme-avledningsförmåga än propylenglykolerna men har nackdelen att de är giftiga för djur och människor.

Varför alla dessa färger?

I Arom-dekors sortiment finns glykoler i mängd olika färger. Olika infärgningar som tagits fram för att undvika risken sammanblandning, men också för att olika motortillverkarna vill profilera ”sina” egna glykoler som lämpliga originalglykoler.

Blanda inte

Huvudrådet är att inte blanda olika glykoler. Det rådet gäller speciellt om det är oklart vilken kylarvätska som finns i en motor. Då är det bättre att tömma systemet, skölja ur och fylla på med den glykol som motor-tillverkaren rekommenderar. Blandas olika glykoler kan det i värsta fall uppstå en reaktion mellan glykolernas olika additiv. Det kan innebära att korrosionsskyddet försämras eller att additiven klumpar ihop sig. Flera av Arom-dekors glykoler är dock blandbara med andra glykoler på marknaden. Det gäller de som har jämförbar kvalitet och innehåller samma råvaror.

När ska man byta glykol?

Hur ofta man bör byta glykol varierar men vanligtvis gäller två till fem år beroende på typ av glykol och motor. Att byta glykol regelbundet är viktigt för att bibehålla ett bra rostskydd. Är du osäker på bytesintervallet för just din bil kan du kontakta din bilverkstad.