AdBlue, vad är det och varför ska man ha det? - Aromdekor

8 maj, 2020

AdBlue, vad är det och varför ska man ha det?


AdBlue är en produkt som används i fordon som har avgasreningssystem med SCR-teknik. Idag finns tekniken i princip i alla personbilar och tunga fordon med dieselmotorer. AdBlue är sitt namn till trots, en färglös vätska som utgörs av en blandning av avjoniserat vatten och 32,5% ureaämnen. Vätskan är giftfri och ofarlig att hantera.

SCR
SCR betyder ”selektiv katalytisk rening” och är en teknik som renar avgaserna från dieselmotorer. För att tekniken ska fungera krävs att AdBluevätskan sprutas in i avgassystemet. 

Minskar utsläppen
Genom att använda SCR minskar utsläppen av skadliga kväveoxider med upp till 90%. 

Hur långt räcker AdBlue? 
Förbrukningen av Adblue varierar beroende på vilken typ av fordon det är (tung trafik eller personbil) och hur den används. En tumregel är att genomsnittlig förbrukning av AdBlue är 1,5 l/1 000 km. För motorfordon som uppfyller Euro-4 och Euro-5 är standardkonsumtion av AdBlue 4–6% av bränsleförbrukningen. AdBlue fylls alltid på i en separat tank i fordonet och får aldrig blandas med dieselbränslet. 

AdBlue är grispiss, – nej, det är det inte, detta är en skröna och rykte som bygger på att urealösning har en svag doft av urin.

Utvecklingen går framåt
För att få perspektiv kan man säga att en bil från mitten av 70-talet släpper ut lika mycket kväveoxider (NOx) och partiklar som hundra nya bilar gör idag. Jämfört med en Euro 1-klassad dieselbil (1992) släpper en Euro 6-klassad dieselbil ut 95% mindre kväveoxider och 97% färre partiklar. 

Vad är då AdBlue, egentligen?
Urea CO(NH2)2  produceras i en reaktion mellan ammoniak och koldioxid. Den smältmassan som bildas, blandas med vatten och utgör sedan råmaterial vid tillverkning av ureagranulat. Ureagranulat som sedan kan användas vid tillverkning av AdBlue. 

Vem får tillverka AdBlue
För att få kalla en produkt AdBlue måste den tillverkas enligt den europeiska standarden ISO/PAS 22241-1. Bara då får produkten märkas med varumärket AdBlue®. Som tillverkare av AdBlue är det viktigt att ha en effektiv och kvalitetssäkrad tillverkning. Arom-dekor Kemi uppfyller alla dessa krav.

Tester med spårbarhet
Vi gör alltid tester för att se till att AdBlue håller rätt kvalitet. Vi tar prov på  samtliga batcher som produceras och har full spårbarhet på allt AdBlue vi producerar. Du kan därför tryggt välja AdBlue från Arom-dekor Kemi. 

Hållbarhet
AdBlue får inte blandas med andra vätskor. Produktens hållbarhet är 1 år efter produktionsdatum, under förutsättning att den förvaras enligt rekommendation. 

Transportera och lagra
AdBlue är relativt harmlöst för djur och människor. Vätskan är inte giftig och kan inte explodera eller antändas. AdBlue kan transporteras och lagras med minimal risk. AdBlue kristalliseras vid temperaturer under -11°C. Om vätskan fryser kan den tinas och användas igen. Däremot bör förvaring vid höga temperaturer eller i direkt sol­ljus undvikas då det kan leda till att produkten separerar. Har vätskan separerat är den sedan oanvändbar. Rester av AdBlue, i form av vita fläckar, torkas enkelt bort med hjälp av varmt vatten.

Var och hur köper man AdBlue?
AdBlue finns att köpa på många ställen, så som bilverkstäder, bensinstationer osv. Den går hitta i allt från lite mindre emballage som 4 l påse, eller på dunk i olika storlekar. Arom-dekor förpackar och säljer vår AdBlue i storlekar från 4 l upp till hela tankbilsleveranser. 

Egen tankstation med AdBlue
Vi säljer och hyr också ut tankstationer för AdBluesom underlättar när man har lite större åtgång av AdBlue som hos t ex ett åkeri. Dessa övervakas och fylls på regelbundet av oss och våra egna AdBlue-tankbilar. 
Ladda ner artikeln här, PDF.