Köp Adblue till ett bra pris | Adblue tank & bulk | Arom Dekor

Om AdBlue®

SCR (selektiv katalytisk reduktion) är en modern teknik för att rena avgaser i dieselmotorer. Den finns idag i princip i alla nya dieselmotorer för tung trafik och terrängfordon samt i allt fler personbilar. För att tekniken ska fungera krävs att AdBlue®-vätska sprutas in i avgassystemet. Då minskar utsläppen av skadliga kväveoxider. AdBlue® fylls alltid på i en separat tank i fordonet och får aldrig blandas med dieselbränslet.

Till fordon med SCR-teknik av standarden Euro 4, 5 eller Euro 6 behövs AdBlue®.

Det kan gälla t ex följande fordon:

•  Kommersiella fordon med SCR-teknik, såsom lastbilar, sopbilar, brandbilar osv.

•  Lättare transportbilar med SCR-teknik som skåpbilar, bussar, minibussar osv.

•  Personbilar med SCR-teknik.

Samma reglerade kvalitet till alla fordon

AdBlue® måste tillverkas enligt den europeiska standarden ISO/PAS 22241-1. Bara då får produkten märkas med varumärket AdBlue®. Du kan tryggt välja AdBlue® från oss. AdBlue® från Arom-dekor Kemi uppfyller kraven från samtliga motortillverkare. Det spelar heller ingen roll vilka typer av fordon du har, alla motorer med SCR använder samma AdBlue®. Enkelt och säkert.

Undvik driftstopp och maximera ekonomin

Fordon med SCR-teknik kräver AdBlue® för att fungera. Därför är säker tillgång helt avgörande för att undvika onödiga driftstopp. AdBlue® har även den utmärkta effekten att den både maximerar bränslets energi och sänker kostnaderna genom lägre vägskatter inom EU. Se till att alltid ha tillgång till AdBlue – låt oss skräddarsy en helhetslösning med abonnemang eller automatisk påfyllning med egen tankstation.

Att transportera och lagra

AdBlue® är relativt harmlöst för djur och människor. Vätskan är inte giftigt, den kan inte antändas eller explodera. AdBlue® kan transporteras och lagras med minimal risk. AdBlue® kristalliseras vid temperaturer under -11,5°C. Om vätskan fryser kan den tinas och användas igen. Däremot bör förvaring vid höga temperaturer eller i direkt sol­ljus undvikas eftersom detta kan innebära att vätskan separerar. Har vätskan separerat är den sedan oanvändbar. Arom-dekor har tankstationer för utplacering som optimerar förhållandena för AdBlue®.

Förbrukning

Genomsnittlig förbrukning av AdBlue® är 1,5 l/1 000 km. För motorfordon som uppfyller Euro-4 och Euro-5 är standardkonsumtion av AdBlue® 4–6% av bränsleförbrukningen. Bränslets kvalitet samt fordonets driftsätt och laster påverkar också konsumtionen av AdBlue.

Hållbarhet

Produkten får inte blandas med andra vätskor. Produktens hållbarhet är minst 18 mån. efter produktionsdatum, under förutsättning att den förvaras enligt rekommendation. Vätskan ska förvaras utom räckhåll för barn och djur.

AdBlue, vad är det och varför ska man ha det?

AdBlue är en produkt som används i fordon som har avgasreningssystem med SCR-teknik. Idag finns tekniken i princip i alla personbilar och tunga fordon med dieselmotorer. AdBlue är sitt namn till trots, en färglös vätska som utgörs av en blandning av avjoniserat vatten och 32,5% ureaämnen. Vätskan är giftfri och ofarlig att hantera.

SCR betyder ”selektiv katalytisk rening” och är en teknik som renar avgaserna från dieselmotorer. För att tekniken ska fungera krävs att AdBluevätskan sprutas in i av- gassystemet.

Minskar utsläppen

Genom att använda SCR minskar utsläppen av skadliga kväveoxider med upp till 90%.

Hur långt räcker Adblue?

Förbrukningen av Adblue varierar beroende på vilken typ av fordon det är (tung trafik eller personbil) och hur den används. En tumregel är att genomsnittlig förbrukning av AdBlue är 1,5 l/1 000 km. För motor- fordon som uppfyller Euro-4 och Euro-5 är standardkonsumtion av AdBlue 4–6% av bränsleförbrukningen.

AdBlue fylls alltid på i en separat tank i fordonet och får aldrig blandas med diesel- bränslet.

Utvecklingen går framåt

För att få perspektiv kan man säga att en bil från mitten av 70-talet släpper ut lika mycket kväveoxider (NOx) och partiklar som hundra nya bilar gör idag. Jämfört med en Euro 1-klassad dieselbil (1992) släpper en Euro 6-klassad dieselbil ut 95% mindre kväveoxi- der och 97% färre partiklar.

Vad är då Adblue, egentligen?

• Urea CO(NH2)2 produceras i en reaktion mellan ammoniak och koldioxid.
• AdBlue är en vätska som behövs för att avgasreningen ska fungera på moderna dieselmodeller.
• AdBlue fylls på i en egen behållare, som ofta är utmärkt med ett blåfärgat tanklock.
• Om AdBlue-behållaren är på väg att bli tom och det tänds en varningslampa, då bör man snarast fylla på ny vätska. Kör man ”soppatorsk” på AdBlue blir det en effektreducering samt att vissa fordon går inte att startar igen innan man fyllt på AdBlue.
• Den smältmassan som bildas, blandas med vatten och utgör sedan råmaterial vid tillverkning av ureagranulat. Ureagranulat som sedan kan användas vid tillverkning av AdBlue.

Vem får tillverka Adblue?

För att få kalla en produkt AdBlue måste den tillverkas enligt den europeiska standarden ISO/PAS 22241-1. Bara då får produkten märkas med varumärket AdBlue®. Som till- verkare av AdBlue är det viktigt att ha en effektiv och kvalitetssäkrad tillverkning. Arom-dekor Kemi uppfyller alla dessa krav.

Tester med spårbarhet

Vi gör alltid tester för att se till att AdBlue håller rätt kvalitet. Vi tar prov på samtliga batcher som produceras och har full spårbarhet på allt AdBlue vi producerar. Du kan därför tryggt välja AdBlue från Arom-dekor Kemi.

Ovan: AdBlueproduktionen hos Arom-dekor Kemi AB. 

Sammanfattning 

Hållbarhet

AdBlue får inte blandas med andra vätskor. Produktens hållbarhet är minst 18 mån. efter produktionsdatum, under förutsättning att den förvaras enligt rekommendation.

Transportera och lagra

AdBlue är relativt harmlöst för djur och människor. Vätskan är inte giftig och kan inte explodera eller antändas. AdBlue kan transporteras och lagras med minimal risk. AdBlue kristalliseras vid temperaturer under -11,5°C. Om vätskan fryser kan den tinas och användas igen. Däremot bör förvaring vid höga temperaturer eller i direkt sol ljus undvikas då det kan leda till att produkten separerar. Har vätskan separerat är den sedan oanvändbar. Rester av AdBlue, i form av vita fläckar, torkas enkelt bort med hjälp av varmt vatten.

Var och hur köper man Adblue?

AdBlue finns att köpa på många ställen, så som bilverkstäder, bensinstationer o s v .. Den går hitta i allt från lite mindre embal- lage som 4 l påse, eller på dunk i olika storlekar. Vi på Arom-dekor förpackar och säljer vår AdBlue i storlekar från 4 l upp till hela tankbilsleveranser.

Egen tankstation med Adblue

Vi säljer och hyr också ut tankstationer för AdBlue som underlättar när man har lite större åtgång av AdBlue som hos t ex ett åkeri. Dessa övervakas och fylls på regelbundet av oss och våra egna AdBlue- tankbilar.

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårat nyhetsbrev