Vi stödjer Giving People - Aromdekor

5 oktober, 2020

Vi stödjer Giving People


Giving Peoples vision är att inget barn i Sverige ska leva i utanförskap eller fattigdom. Giving People är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomiska utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige.

Giving Peoples mission är att leverera akut hjälp i form av mat och andra förnödenheter till barnfamiljer över hela Sverige. Det tycker vi är viktigt och därför stödjer vi Giving People!