0320-605 00             info@aromdekor.se

Event

Sök

Inloggad som:

Ny kund

Glömt Lösenord

Skriv in din e-postadress och klicka sedan på "Skicka". En länk för att skapa ett nytt lösenord kommer att skickas till dig.

Förändringar i vårt glykolsortiment

Förändringar i vårt glykolsortiment

CLP-förordningen som innehåller regler om klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter som släpps ut på marknaden i EU har uppdaterats.

I och med ändringen tillkommer fler ämnen och några av ämnena som redan finns upptagna får en ändrad klassificering och märkning. 

I våra glykoler ingår ett ämne, natrium-2-etylhexanoat CASnr 19766-89-3 (2-EHA), som hör till denna uppdatering och som får en CMR- klassificering i kategori 1A eller 1B. Detta medför att produkten inte får säljas till allmänheten enligt regler i Reach-förordningen.

Ändringsförordningen trädde i kraft den 23 maj 2022 och under denna övergångsperiod har Arom-dekor arbetat med att ta fram likvärdiga produkter som alternativ. Det kommer succesivt komma ut ersättnings-glykoler under sommaren och hösten då denna övergångsperiod sträcker sig till 1 december 2023. Från och med detta datum får produkter innehållande 2-EHA endast säljas för yrkesmässigt bruk.