Övrigt | AdTechLine®

Köldbärarsprit (KBS)

Välj förpackning
Antal
Nollställ

AdTechLine® Köldbärarsprit är baserad på bioetanol och är en köldbärare som framförallt används inom kylsektorn men också för värmeöverföring och frysskydd i värmepumpsanläggningar som sjövärme, bergvärme eller ytjordvärme. För den här typen av anläggningar krävs ett miljövänligt alternativ eftersom den ofta används i områden där produkten kan komma i kontakt med jord, vattentäkter och livsmedel. KBS innehåller inga korrosionshämmande tillsatser.

AdTechLine® Köldbärarsprit har bättre värmetekniska egenskaper än glykolbaserade produkter och är ett miljövänligt alternativ med låg giftighet och som snabbt bryts ner i naturen. KBS är en mycket brandfarlig vätska. Det är därför viktigt att vidta följande försiktighetsåtgärder vid hantering. Elmotorer, värmepannor och andra källor som kan alstra gnistor skall vara avstängda. Undvik öppen eld. Se till att det finns god ventilation.Vid blandning i blandningsbehållare måste vatten tillsättas först – därefter kan koncentrerad KBS fyllas på.

Teknisk specifikation

FärgBlå
Densitet0.81
Frampunkt12°C
Art.nr.Frp.Strl.Frp..Pall
750025Dunk25 l-24 st/pall
750210Fat210 l--
751000IBC1000 l--