Övrigt | AdTechLine®

Kalciumkloridlösning 25% IH

Välj förpackning
Antal
Nollställ

AdTechLine® Kalciumkloridlösning 25% IH är en bruksfärdig lösning som innehåller en lågtoxisk organisk inhibitor för skydd mot korrosion. Tack vare kalciumkloridens höga densitet och värmekapacitet samt låga viskositet är den lämplig att använda i kalla system som t.ex. konstfrusna isbanor.

AdTechLine® Kalciumkloridlösning 25% IH är ett bra miljöval eftersom produkten sönderfaller snabbt utan syreförbrukning. Vid blandning med kromatinnehållande produkt rekommenderas att inhibitorhalten beräknas på systemets totalvolym. Saltlösningar som innehåller klorider ställer höga krav på materialval. Kontakta därför alltid en kylkonsult eller er vätskeleverantör vid ny- eller ombyggnation. Produkten ska alltid blandas/omröras före användning.

Teknisk specifikation

Kalciumklorid (CaCl2)25 vikt%
FärgSvagt gulfärgad
Fryspunkt-30°C
Densitet vid 20°C1,23 g/cm3
Specifik värme vid 20°C2 905 J/kg K
Kinematisk viskositet vid 20°C2,11 mm2/s
Art.nr.Frp.Strl.Frp..Pall
760225Dunk25 l-24 st/pall
760200Fat200 l--
761000IBC1000 l--