AdBlue® | AdBlue®

AdBlue®

Välj förpackning
Antal
Nollställ

AdBlue® är en högren urealösning som skall användas i motorfordon med SCR-teknik. AdBlue® tillverkas enligt en europeisk standard vid namn ISO/PAS 22241-1. AdBlue® från Arom-dekor Kemi uppfyller kraven från alla motortillverkare.

AdBlue® är relativt harmlöst för djur och människor, den är varken giftig eller brandfarlig. AdBlue® kristalliseras vid temperaturer under -11,5°C, om vätskan fryser kan den tinas och användas igen. Man bör dock undvika förvaring vid höga temperaturer eller i direkt solljus eftersom detta kan innebära att vätskan separerar, har vätskan separerat är den sedan oanvändbar. I de flesta nyare fordon sitter värmeslingor installerade kring AdBlue®-tanken.

Produktinstruktioner
Skyddas mot direkt solljus. Produkten får inte blandas med andra vätskor. Produktens hållbarhet är minst 18 mån. efter produktionsdatum. Förvara vätskan utom räckhåll för barn och djur.

Varning
Häll ej denna vätska i fordonets dieseltank. Eventuellt spill skall omedelbart tvättas bort. Vätskan är korrosiv, användning av fel utrustning vid påfyllning kan skada SCR tekniken.

OBS!
Påfyllnadspip ingår ej i 25 l, bara i 4 l, 5 l resp 10 l.

Läs och/eller ladda ner  produktspecifikation för vår AdBlue®.

Teknisk specifikation

FärgKlar
Densitet1,09
Fryspunkt-11,5°C
pHCa 9
Kokpunkt100°C
Flampunkt>110°C
Lagring-5°C – +25°C
Art.nr.Frp.Strl.Frp..Pall
100004Påse4 l3 st/frp144 st/pall
100005Dunk5 l-144 st/pall
100010Dunk10 l-60 st/pall
100025Dunk25 l-24 st/pall
100210Fat210 l--
101000IBC1000 l--