Vi stödjer återigen AKTIV SKOLAs arbete… - Aromdekor

26 april, 2022

Vi stödjer återigen AKTIV SKOLAs arbete…


Grooming och mobbing…
Grooming är när vuxna, oftast under falsk identitet, tar kontakt med barn på internet eller på sociala medier i syfte att utnyttja dem sexuellt. Sedan 2019 föreläser Aktivskola för vårdnadshavare och elever i låg-, mellan- och högstadiet.

Detta är ett arbete som vi anser vara väldigt viktigt och därför stöttar vi på Arom-dekor deras arbete.