0320-605 00             info@aromdekor.se

Inloggad som:

Ny kund

Glömt Lösenord

Skriv in din e-postadress och klicka sedan på "Skicka". En länk för att skapa ett nytt lösenord kommer att skickas till dig.

GLYKOL 774C OEM BLÅGRÖN

AdProLine Glykol 774C OEM Blågrön är högkvalitativ longlife glykol utvecklad för att klara de höga kraven som ställs från de ledande bil- och motortillverkare.

- Högkvalitativ longlife glykol
- Lämplig för de flesta fordon och motorer
- Skyddar mot frysning och kokning
- Motverkar uppkomsten av kavitation

Välj förpackning

Logga in för att se pris

AdProLine® Glykol 774C OEM Blågrön är en högkvalitativ longlife glykol, utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs från ledande bil- och motortillverkare. Glykolen är lämplig för användning i personbilar, tunga fordon, stationära motorer och båtar. Skyddar mot frysning och kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation. AdProLine® Glykol 774C OEM är blandbar med de flesta andra kylarglykoler på marknaden.

AdProLine® Glykol 774C OEM Blågrön består av monoetylenglykol och ett inhibitorpaket med bland annat silikat för ett utmärkt korrosionsskydd för de flesta metaller, inklusive aluminium. Innehåller ej nitriter, aminer eller fosfater.

Färg: Blågrön
Densitet: 1,125
pH: 7,2
Kokpunkt: >170°C
Flampunkt: >115°C

Blandas med vatten och ger följande frysskydd:

Procent        Temperatur
50%                -40°C
40%                -28°C
33%                - 20°C

 

Etylenglykol är giftig och får ej förtäras.

Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg.