Tillbehör

Hävertpump

En enkel pump i polyeten och polypropylen. Vätska pumpas upp genom att pumphandtaget trycks ner och lyfts upp några gånger, varefter den tillåts självrinna. Avtappning avbryts genom att luftventilen på pumphandtaget öppnas och luften släpps in i pumphuset. Emballaget behöver vara placerat i högre nivå än det kärl vätskan ska rinna till. Alla komponenter i och runt pumpen är anpassade för att tåla urea.