Tillbehör

Pip till pistolhandtag med magnet

Magnetadapter som enkelt träs på pistolhandtag med magnetlås för att kunna fylla andra behållare utöver lastbilen. Ta sedan bort magnetadaptern för att åter aktivera magnetlåset.