Tillbehör

Hållare till slangvinda

Fästes enkelt på IBC-container.