Övrigt

Urea 40%

För att uppfylla de utsläppsnormer som steg för steg börjat tillämpas för fartyg med tunga dieselmotorer, byggs fartyg numera med eller eftermonteras med marina SCR-system (selektiv avgasrening) för att reducera nivån på utsläpp av kväveoxider (NOx). Detta system kräver reduktionsmedel för reduktion av NOx-gaserna i form av en marin urealösning (40% ureakoncentration i avjoniserat vatten). Genom denna process omvandlas dessa giftiga gaser till ofarligt kväve och vatten. 

Arom-dekor Kemi levererar Urea 40% enligt de stränga specifikationer som fastställts av tillverkarna av marina SCR-system. Urea-lösning är en färglös vätska med svag karakteristisk lukt som är ofarlig för såväl människor som djur. Den är inte giftig, brinner inte och är ickeexplosiv. 

Leverans sker normalt med tankbil eller i 1 000 l IBC-containers beroende på önskemål. För mer information och beställning kontakta oss på 0320-605 00 eller info@aromdekor.se