Övrigt | AdHomeLine

Alg- & Mögelfritt

Välj förpackning
Antal
Nollställ

AdHomeLine® Alg- & Mögelfritt tar effektivt bort påväxt av alger och mögel. Produkten är framtagen för professionellt bruk och levereras starkt koncentrerad. AdHomeLine®  Alg- & Mögelfritt har ett brett användningsområde och kan användas på de flesta typer av ytor t ex. tak, sten, tegel, trä-fasader, staket, markiser, stenplattor, takpapp och plast mm.

Efter att AdHomeLine® Alg- & Mögelfritt applicerats avdödar den omgående påväxt. På tak spolas normalt all påväxt bort efter hand men redan efter ett dygn kan påväxten tvättas bort. På horisontella ytor som tak, spolar regnet bort resterna utan eftertvätt. Däremot på t ex. fasadytor krävs tvättning för att få bort rester. Alger försvinner oftast inom ett år, för lav tar det ca två år. Behandling med AdHomeLine® Alg- & Mögelfritt förhindrar också ny påväxt eftersom ytorna då inte längre innehåller några näringsämnen.

Bruksanvisning
Applicera vätskan så ytan blir blöt. Starkt sugande underlag bör förvattnas/vätas ca 1 timme före behandling med Alg- & Mögelfritt. Om ytan skall eftertvättas bör detta ske först ett dygn efter applicering (vid vertikala ytor).

Blandningsförhållande
AdHomeLine® Alg- & Mögelfritt blandas med vatten.
Blandas med vatten                                1:25
Applicera ca 1 l brukslösning/m2

Teknisk specifikation

FärgKlar vätska
LuktMild
Löslighet i vattenLöslig
pH6 - 9
Kokpunkt107°C
Art.nr.Frp.Strl.Frp..Pall
850128-02Dunk5 l3 st/frp108 st/pall
850128-01Dunk25 l-24 st/pall