Glykol | AdTechLine®

Propylen IH VVS

Välj förpackning
Antal
Nollställ

AdTechLine® Propylen IH VVS är baserad på propylenglykol och rekommenderas för användning i kyl- och värmesystem. AdTechLine® Propylen IH VVS förhindrar frysning samt innehåller inhibitorer för skydd mot korrosion. För ett fullgott korrosionsskydd rekommenderas en inblandning av minst 33% AdTechLine® Propylen IH VVS vilket ger ett frysskydd på -15°C. Leverans kan ske i koncentrat eller färdig brukslösning.

Propylenglykol är jämfört med etylenglykol mer fördelaktig ur miljö- och hälsosynpunkt. Propylen IH VVS är lätt biologiskt nedbrytbar, har låg giftighet för vattenorganismer samt bioackumuleras inte i vattenmiljö. Men försiktighet bör alltid iakttas vid hantering då större utsläpp eller upprepade mindre utsläpp kan ha en störande inverkan på yttre miljö. Låg hälsofara. Bör ej blandas med etylenglykolbaserade produkter.

Blandas med vatten och ger följande frysskydd:

ProcentTemperatur
50%-35 °C
40%-20 °C
33%-15 °C
Art.nr.Frp.Strl.Frp..Pall
341125Dunk25 l-24 st/pall
341210Fat210 l--
341100IBC1000 l--