Glykol | AdTechLine®

Maringlykol

Välj förpackning
Antal
Nollställ

AdTechLine® Maringlykol för vinterkonservering som ger frysskydd samtidigt som den ger ett utmärkt korrosionsskydd. Fungerar lika bra till sjövattenkylda- och färskvattenkylda inombordsmotorer som till utombordsmotorer, följ anvisningarna i instruktionsboken till din motortyp.

Egenskaper
AdTechLine® Maringlykol är baserad på propylenglykol och ett inhibitorpaket utan nitriter, aminer, fosfater, silikater och borater. Propylenglykol är jämfört med etylenglykol mer fördelaktigt ur miljö- och hälsosynpunkt. AdTechLine® Maringlykol är biologiskt nedbrytbar, har låg giftighet för vattenorganismer och bioackumuleras inte i vattenmiljö. Som vid hantering av de flesta kemikalier bör försiktighet alltid iakttas då större eller upprepade mindre utsläpp kan ha negativ inverkan på yttre miljö.

Art.nr.Frp.Strl.Frp..Pall
341004Dunk4 l3 st/frp144 st/pall
341025Dunk25 l-24 st/pall
341220Fat210 l--
341015IBC1000 l--