Glykol | AdProLine®

KG Propylen IH

Välj förpackning
Antal
Nollställ

AdProLine® KG Propylen IH rekommenderas till förbränningsmotorer, förhindrar frysning i motorer samt innehåller ett inhibitorpaket för skydd mot korrosion av alla metaller inklusive aluminium.

AdProLine® KG Propylen IH är baserad på propylenglykol och ett inhibitorpaket utan nitriter, aminer, fosfater,  silikater och borater. Propylenglykol är jämfört med etylenglykol mer fördelaktigt ur miljö- och hälsosynpunkt. AdProLine® KG Propylen IH är biologiskt nedbrytbar, har låg giftighet för vattenorganismer och bioackumuleras inte i vattenmiljö. Som vid hantering av de flesta kemikalier bör försiktighet alltid iakttas då större eller upprepade mindre utsläpp kan ha negativ inverkan på yttre miljö. Färdigblandad AdProLine® KG Propylen IH ska omskakas/omröras före påfyllning.

Uppfyller kraven enligt:
British Standard BS6580:2010. 

Blandas med vatten och ger följande frysskydd:

ProcentTemperatur
50%-33 °C
40%-20 °C
33%-15 °C

Teknisk specifikation

FärgGrön
Densitet1,04
Kokpunkt165°C
Flampunkt>100°C
pH (50 vol%)8-9
Art.nr.Frp.Strl.Frp..Pall
340004Dunk4 l3 st/frp144 st/pall
340025Dunk25 l-24 st/pall
340210Fat210 l--
341000IBC1000 l--