Glykol | AdProLine®

KG Propylen IH Färdigblandad 50%, -33°C

Välj förpackning
Antal
Nollställ

AdProLine® KG Propylen IH Färdigblandad rekommenderas till förbränningsmotorer, förhindrar frysning i motorer samt innehåller ett inhibitorpaket för skydd mot korrosion av alla metaller inklusive aluminium.

AdProLine® KG Propylen IH Färdigblandad är baserad på propylenglykol och ett inhibitorpaket utan nitriter, aminer, fosfater, silikater och borater. Propylenglykol är jämfört med etylenglykol mer fördelaktigt ur miljö- och hälsosynpunkt. AdProLine® KG Propylen IH Färdigblandad är biologiskt nedbrytbar, har låg giftighet för vattenorganismer och bioackumuleras inte i vattenmiljö. Som vid hantering av de flesta kemikalier bör försiktighet alltid iakttas då större eller upprepade mindre utsläpp kan ha negativ inverkan på yttre miljö.

 Uppfyller kraven enligt: British Standard BS6580:2010. 

Teknisk specifikation

FärgGrön
Kokpunkt>100°C
Densitet1,02
pH (50 vol%)8-9
Art.nr.Frp.Strl.Frp..Pall
370025Dunk25 l-24 st/pall