Glykol | AdProLine®

Glykol 822B OEM

Välj förpackning
Antal
Nollställ

AdProLine® Glykol 822B OEM är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs på en modern kylarglykol. Glykol 822B OEM är en specialglykol som uppfyller kraven i specifikation Peugeot-Citroën PSA B 71 5110. För bästa funktion rekommenderas spädning med avjoniserat eller destillerat vatten. För ett fullgott korrosionsskydd och minimera risken för utfällningar rekommenderas att endast använda Glykol 822B OEM. Glykol 822B OEM skyddar mot korrosion, frysning och kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation. 

Egenskaper
AdProLine® Glykol 822B OEM består av monoetylenglykol och ett inhi-bitor- paket baserat på en kombination av OAT-tekniken (Organic Acid Technology) och molybdat. OAT innebär innebär ett långtidsverkande korrosionsskydd då endast en liten del av inhibitorerna förbrukas. Innehåller ej nitriter, aminer, fosfater, silikater eller borater. Kontrollera kylarglykolens frysskydd varje höst och efterfyll vid behov. Etylenglykol är giftig och får ej förtäras. Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg. 

Specifikation
Uppfyller kraven i följande originalspecifikation: Peugeot-Citroën PSA B 71 5110. 

Blandas med vatten och ger följande frysskydd:

ProcentTemperatur
50%-37°C
40%-24°C
33%- 18°C

Teknisk specifikation

FärgGrönblå
Densitet1,125
pH8,28
Kokpunkt>180°C
Flampunkt>122°C
Art.nr.Frp.Strl.Frp..Pall
397001Flaska1 l12 st/frp480 st/pall
397004Dunk4 l3 st/frp144 st/pall
397025Dunk25 l-24 st/pall
397210Fat210 l--
397100IBC1000 l--