Om Arom-dekor - Aromdekor
Modern produktion och välutvecklad logistik

Största delen av produktionen och förpackningen sker i Skandinaviens modernaste kemikalieanläggning, vår fabrik utanför Borås. Genom ett välutvecklat logistiknät förser vi våra kunder med skräddarsydda distributionslösningar som ofta inbegriper automatisk påfyllning. Med egna turbilar, tankbilar och utplacering av olika typer av tankar och pumpstationer på plats hos företagen och organisationerna, ser vi till att hjulen alltid snurrar i transportsektorn. Och det till bästa möjliga ekonomi och lägsta möjliga miljöpåverkan.

Etablering i både Sverige och Norge

Arom-dekor Kemi AB är ett företag i stark tillväxt och genom förvärvet av 80% av aktierna i norska Merco AS utökas potentialen ytterligare. Idag är Sverige och Norge Arom-dekor Kemis hemmamarknader men expansion sker i hela Norden.

Kundorienterad totalleverantör

Arom-dekor Kemis filosofi är att erbjuda varje kund en optimal helhetslösning. Genom egen produktion, flexibla förpackningsmöjligheter och skräddarsydd distribution är förutsättningarna maximala. Arom-dekor Kemi är en lyhörd totalleverantör som sätter kunden i förarsätet. Vi söker ständigt nya sätt att förbättra samtliga verksamhetsprocesser. Företagets snabba tillväxt skvallrar om att det är något som uppskattas.

Historik i korthet

1940 grundas Arom-dekor Kemi och från början bestod verksamheten i att framställa aromer och dekorationer till konditorier, så mycket har förändrats sedan dess.
2008 förvärvas företaget av Christian Lundell som har en gedigen bakgrund från kemibranschen. Under hans ledning växer bolaget kraftigt och hanterar idag mer än 35.000 kubikmeter kemikalieprodukter per år.

2016 förvärvar Vilokan 80% av aktierna i Arom-dekor Kemi. Vilokan-koncernen ägs av Johan Brandberg, Lars Rosell, Karl-Henrik Jönsson samt det familjeägda investmentbolaget Gullspång Invest AB. Christian Lundell fortsätter som VD och behåller 20 % av ägandet i Arom-dekor Kemi.
2017 förvärvar Arom-dekor Kemi AB 80% av aktierna i norska Merco AS. Merco en av Norges ledande leverantörer av AdBlue® och rengöringsmedel för tunga transporter. Merco erbjuder även alla typer av rengöringsmedel och smörjmedel för industrin.
2018 förvärvar Arom-dekor Kemi AB resterande 20% i  Merco AS och byter namn till Arom-dekor Kemi AS. Säljkontor och personal är oförändrat kvar i Førde och arbetar mot den norska marknaden.
2019 Arom-dekor Kemi AB förvärvar 70% av aktierna i finska AdChemicals OY. AdChemicals resa fortsätter nu tillsammans med de svenska ägarna Arom-dekor Kemi AB, som 20181122 förvärvar 70% av aktierna i AdChemicals OY. AdChemicals OY har nyligen köpt en industrifastighet i Kouvola och byggnationen för en AdBlue®-produktion pågår för fullt och kommer vara igång vid årsskiftet 2018/2019. I samband med Arom-dekors förvärv kommer AdChemicals (under Q1 2019) byta namn till Arom-dekor Kemi OY.

AdBlue®, AdProLine®, AdHomeLine® och AdTechLine

Vårt sortiment är indelat i fem olika varumärken:
AdBlue® minskar utsläppen av kväveoxider (NOx) i dieselfordon utrustade med SCR-teknik. AdBlue® från Arom-dekor Kemi uppfyller kraven enligt ISO/PAS 22241-1. Produkten kontrolleras dessutom av oberoende laboratorium och förses med kvalitetscertifikat.
AdProLine® är namnet på vårt sortiment av fordonskem som spolarvätska, glykol och rengöringsprodukter för transportsektorn.
AdTechLine® är namnet på vårt sortiment med produkter särskilt anpassade för industrin.
AdHomeLine är ett nytt och växande sortiment av kemikalieprodukter för konsumentmarknaden.
Total Smörjmedel produkter som lämpar sig för de flesta applikationer. Ett brett spektrum av produkter som spänner från ”enkla” fetter till ultramoderna spetsprodukter som har utvecklats tillsammans med och har godkännanden från de största motortill-verkarna.

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårat nyhetsbrev