Om Arom-dekor - Aromdekor
Modern produktion och välutvecklad logistik

Största delen av vår produktionen och förpackningen sker i Skandinaviens modernaste produktionsanläggning, vår fabrik utanför Borås. Genom ett välutvecklat logistiknät förser vi våra kunder med skräddarsydda distributionslösningar som ofta inbegriper automatisk påfyllning av AdBlue®. Med egna turbilar, tankbilar och utplacering av olika typer av tankar och pumpstationer på plats hos vår kunder, ser vi till att hjulen alltid snurrar i transportsektorn. Och det till bästa möjliga ekonomi och lägsta möjliga miljöpåverkan.

Vi finns i Sverige, Norge och Finland

Arom-dekor Kemi AB är ett företag i stark tillväxt. Idag är Sverige,  Norge och Finland Arom-dekor Kemis hemmamarknader.

Kundorienterad totalleverantör

Arom-dekor Kemis filosofi är att erbjuda varje kund en optimal helhetslösning. Genom egen produktion, flexibla förpackningsmöjligheter och skräddarsydd distribution är förutsättningarna maximala. Vi är en lyhörd totalleverantör som sätter kunden i förarsätet.

Historik i korthet

1940 grundas Arom-dekor Kemi och från början bestod verksamheten i att framställa aromer och dekorationer till konditorier, så mycket har förändrats sedan dess.

2008 förvärvas företaget av Christian Lundell som har en gedigen bakgrund från kemibranschen. Under hans ledning växer bolaget kraftigt och hanterar idag mer än 35.000 kubikmeter kemikalieprodukter per år.

2016 förvärvar Vilokan 80% av aktierna i Arom-dekor Kemi. Vilokan-koncernen ägs av Johan Brandberg, Lars Rosell, Karl-Henrik Jönsson samt det familjeägda investmentbolaget Gullspång Invest AB. Christian Lundell fortsätter som VD och behåller 20 % av ägandet i Arom-dekor Kemi.

2017 förvärvar Arom-dekor Kemi AB 80% av aktierna i norska Merco AS. Merco en av Norges ledande leverantörer av AdBlue® och rengöringsmedel för tunga transporter. Merco erbjuder även alla typer av rengöringsmedel och smörjmedel för industrin.

2018 förvärvar Arom-dekor Kemi AB resterande 20% i  Merco AS och byter namn till Arom-dekor Kemi AS. Säljkontor och personal är oförändrat kvar i Førde och arbetar mot den norska marknaden.

2019 Arom-dekor Kemi AB förvärvar 70% av aktierna i finska AdChemicals Oy. AdChemicals Oy köper en industrifastighet i Kouvola och byggnationen för en AdBlue®-produktion tar sin början och står klar vid årsskiftet 2018/2019. I samband med Arom-dekors förvärv byter AdChemicals namn till Arom-dekor Kemi Oy.

2021 Efter 314 dagars intensivt byggande står Arom-dekor Kemis utbyggnation på
ca 3 500 m2 klar, den totala lokalytan är nu ca 10 000 m2, fördelat på produktion, lager och kontorsytor. Huset inrymmer också ett fullutrustat gym på drygt 150 m2 för alla som jobbar i huset.

AdBlue®, AdProLine®, AdHomeLine® och AdTechLine

Vårt sortiment är indelat i fem olika varumärken:
AdBlue® minskar utsläppen av kväveoxider (NOx) i dieselfordon utrustade med SCR-teknik. AdBlue® från Arom-dekor Kemi uppfyller kraven enligt ISO/PAS 22241-1. Produkten kontrolleras dessutom av oberoende laboratorium och förses med kvalitetscertifikat.
AdProLine® är namnet på vårt sortiment av fordonskem som spolarvätska, glykol och rengöringsprodukter för transportsektorn.
AdTechLine® är namnet på vårt sortiment med produkter särskilt anpassade för industrin.
AdHomeLine är ett nytt och växande sortiment av kemikalieprodukter för konsumentmarknaden.
Total Smörjmedel produkter som lämpar sig för de flesta applikationer. Ett brett spektrum av produkter som spänner från ”enkla” fetter till ultramoderna spetsprodukter som har utvecklats tillsammans med och har godkännanden från de största motortill-verkarna.

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårat nyhetsbrev