Noll Tolerans mot Mobbing - Aromdekor

19 oktober, 2020

Noll Tolerans mot Mobbing


Noll Tolerens mot Mobbing…
Arom-dekor Kemi stöttar genom bidrag skolan i Sexdrega med utbildningsmaterial där fokus ligger på att förebygga nätmobbning, näthat och psykisk ohälsa. Projektet drivs av Noll Tolerans mot Mobbning som arbetar för att förebygga problemen med våld och mobbning på våra skolor.