Blanda glykol – fryspunkt & kokpunkt | Arom-dekor

23 november, 2021

Glykol – Fryspunkt och kokpunkt


Etylen- och propylenglykol är råvaror som b.la. används i kylarvätska och har flera funktioner. En är att sänka fryspunkten, en annan är att att höja kokpunkten. För att skydda systemet mot korrosion (rost) krävs korrosionshämmande tillsatser.

Den här artikeln kommer använda tabeller för att gå igenom fryspunkt och kokpunkt för olika sorters glykol i olika koncentrationer. Vi kommer också belysa varför glykol bör blandas med vatten, vilket vatten som bör användas och hur utspädningen bör göras.

Blanda glykol med vatten

Koncentrerad glykol bör aldrig användas utan att ha spätts ut med vatten. Rekommendationen är att använda avjoniserat vatten (även kallat batterivatten) istället för vanligt kranvatten. Kranvatten kan till exempel innehålla klorider som kan ha negativ inverkan på systemet. 

Anledningen att glykolen bör blandas ut är att den kyler betydligt sämre i koncentrerad form. Vatten är vätskan som är allra bäst på att frakta bort överskottsvärme. Anledningen att man inte bara använder vatten som kylarvätska är frysrisk under vinterhalvåret och risk för kokning (överhettning). Det skulle inte heller finnas något korrosionsskydd. 

Tumregeln är att inte blanda ut till mer än 67% vatten och 33% glykol, detta för att vid spädning med mer än 65% vatten försämras de korrosionsskyddande egenskaperna. För att göra det enkelt görs blandningen ofta med 50% vatten och 50% glykol. Vid den här koncentrationen finns lite marginal för att fylla på med en skvätt vatten om det blir ont om kylarvätska i behållaren. 

Det finns även färdig kylarvätska att köpa, som redan har spätts ut med vatten, bland annat från Arom-dekor.

Tabell över fryspunkt för glykol

Procent Glykol 774FFryspunkt
50%-40°C
40%-27°C
33%-20°C

Vid en koncentration på 50% vatten och 50% glykol har blandningen generellt en fryspunkt på -40°C, men det kan variera lite beroende på vilken sorts glykol som används. 

Så här ser fryspunkten ut för våra färdigblandade alternativ, som alla innehåller 50% glykol:

ProduktFryspunkt
Glykol Blå, färdigblandad-37°C
Glykol röd, färdigblandad-40°C
Glykol Supercelsius, färdigblandad-40°C
KG propylen IH färdigblandad-33°C

Tabell över kokpunkt för glykol

Kokpunkten varierar något beroende på typen av glykol och hur den blandas. Vid en blandning med 50% glykol och 50% vatten är kokpunkten generellt runt 108°C. 

Vid 33% glykol ligger kokpunkten generellt runt 104°C. 

Nedan listas kokpunkter för våra färdigblandade produkter, som innehåller 50% glykol:

Produkt Kokpunkt
Glykol blå, färdigblandad ca. 108°C
Glykol röd, färdigblandad ca. 108°C
Glykol SuperCelsius, färdigblandad ca. 108°C
KG propylen IH färdigblandad ca. 106°C

Köp färdigblandad eller koncentrerad glykol

Från Arom-dekor finns färdigblandad och koncentrerad glykol av olika slag redo för beställning. Vi har tagit fram olika sorter för att möta kraven i en stor mängd standarder. Se i fordonets ägarmanual eller instruktionsbok för att hitta rekommendationen. Välj sedan den som passar bland våra glykoler. För frågor om produkterna eller Arom-dekor, kontakta oss. Se även vår FAQ, en sida med vanliga frågor.