FAQ - Aromdekor
Vad är AdBlue?

AdBlue är sitt namn till trots, en färglös vätska som utgörs av en blandning av avjoniserat vatten och 32,5% ureaämnen. Vätskan är giftfri och ofarlig att hantera. AdBlue används i fordon som har avgasreningssystem med SCR-teknik och genom att använda SCR minskar utsläppen av skadliga kväveoxider med upp till 90%.

SCR betyder ”selektiv katalytisk rening” och är en teknik som renar avgaserna från dieselmotorer. För att tekniken ska fungera krävs att AdBluevätskan sprutas in i avgassystemet. Idag finns tekniken i princip i alla personbilar och tunga fordon med dieselmotorer.

Hur gör jag för att blanda spolarvätska själv till olika för att klara fryspunkter?

Vår koncentrerad spolarvätska kan blandas ut med vatten för att ändra spolarvätskans fryspunkt.
– Lika delar koncentrerad AdProLine® Spolarvätska och vatten ger frysskydd ner till -30°C.
– En del koncentrerad AdProLine® Spolarvätska, två delar vatten ger frysskydd ner till -15°C.
– En del koncentrerad AdProLine®  Spolarvätska, tre delar vatten ger frysskydd ner till -10°C.

För att veta den exakta fryspunkten om man blandar själv måste man använda en refraktometer. Det här är en optisk mätare som går att köpa i byggvaruhus och liknande affärer som säljer produkter till bilar.

Vilka av era produkter finns på kemikaliesvepet?

– AdProLine® Microavfettning
– AdProLine® Kallvefttning Extra
– AdProLine® Krafttvätt
– AdProLine® Krafttvätt med vax
– AdProLine® Alkali Aid
– AdProLine® Brush Aid

Vilka av era produkter är märkta med Bra Miljöval?

Våra Spolarvätskor är märkta med Bra Miljöval.
– AdProLine® Spolarvätska Koncentrerad
– AdProLine® Spolarvätska Färdigblandad

Vilka av era produkter är Svanenmärkta?

– AdProLine® Alkali Aid
– AdProLine® Brush Aid
– AdProLine® Surfactant
– AdProLine® Foam Surfactant

Vilken glykol ska jag använda?

Använd helst fordonets originalglykol dvs den glykol som fylls på i fordonet vid leverans från fabrik. En originalglykol kallas även för en OEM-glykol. Information om originalglykolen finns i fordonets ägarmanual/instruktionsbok.

Kan jag blanda glykol med kranvatten?

Kommunalt vatten kan i de flesta fall användas. Dock får hårdheten på kranvattnet inte överstiga 20°dH (20 tyska hårdhetsgrader). Blanda helst glykolen med avjoniserat vatten/batterivatten för att minimera innehållet av bl.a. kalcium. Många fordonsproducenter rekommenderar avjoniserat vatten/batterivatten för spädning av glykoler.

Vad är skillnad på röd och blå glykol?

Eftersom färgen bara är ett tillsatsämne går det inte generellt att svara på skillnaden mellan röd och blå glykol. Det som skiljer kylarglykoler åt är korrosioninhibitorernas kvalitet vilka är avgörande för korrossionsskyddets effektivitet och livslängd. Färgen innebär ingen garanti för en viss kvalitetsstandard. Blå glykol är ofta en lågkvalitativ produkt med en standard som benämns BS6580: 2010 men kan också vara en glykol av hög kvalitet t.ex. en originalglykol (OEM) till Peugeot & Citroën.

Kvalitetsskillnader gäller även för röd glykol som kan vara en så kallad ”longlifeglykol”, utan officiella godkännanden från fordonsproducenter, men även originalglykoler (OEM) från VW, MAN, Mercedes – Benz m.fl. är rödfärgade. Kontakta din glykolleverantör för att få reda på mer information om den glykol du använder idag eller den kvalitetsstandard du behöver.

Har ni pumpar för glykol?

Vi har inga pumpar avsedda för glykol i vårt sortiment, däremot kan vi förmedla kontakt till leverantör av pumpar för glykol.

Har ni fler oljor i ert sortiment?

Vi har hela Totals sortiment att tillgå, sök här.

Hur tar jag bort asfalt från min bil?

Använd AdProLine® Kallavfettning Extra eller AdProLine® Kallavfettning Optimal och applicera endast där du har tjära och asfalt. Låt produkten verka minst 3-5 minuter innan avspolning.

Kan jag använda fälgrengöring på alla slags fälgar?

Ja, men var försiktig om du har kromade fälgar du är rädd om.  Då rekommenderar vi istället vår AdProLine® Oxidlösare som är ofarlig och inte gör någon åverkan på fälgarna.

Vad är det för skillnad på era kallavfettningar?

Skillnaden beror på vilken typ av fordon eller yta som ska rengöras.  Är det en svårt oljig maskin eller oljiga verktyg kan man använda en medelaromatisk Kallavfettning som verkar snabbare. Är det ett fordon eller en känslig yta rekommenderar vi någon av våra lågaromatiska kallavfettningar, AdProLine® Kallavfettning Extra eller AdProLine® Kallavfettning Optimal.

Vilken kallavfettning är bäst?

Arom-dekors bästa kallavfettning heter AdProLine® Kallavfettning Optimal. Den kan läggas på även om fordonet är blött. Är framtagen för att ta bort salt, olja och asfalt utan att skada ytan.

Vilken produkt kan jag använda på rostfritt?

Här rekommenderar vi vår AdProLine® Oxidlösare. Den är framtagen att ta bort oxid, kalk och ytrost utan att skada  den rostfria ytan.

Vilken produkt kan jag använda på aluminium?

Till detta rekommenderar vi vår AdProLine® Oxidlösar. Den är framtagen att ta bort oxid, kalk och ytrost på aluminium utan att skada ytan.

Har ni ett medel för ultraljudstvätt?

Nej, inte i dagsläget.

Vad kan jag ha för medel i en skurmaskin?

I en skurmaskin ska man ha en alkalisk produkt som inte skummar så mycket. Vi rekommenderar vår AdProLine® Tvätt APL 100.

Vilket medel är bäst för verkstadsgolv?

Beroende på vilken typ av verkstadsgolv. Är det olja och smuts rekomenderar vi AdProLine® Mikroavfettning. Den löser både olja, sot och grovsmuts. Är det bara sot och smuts rekomederar vi vår alkaliska produkt AdProLine® Tvätt APL 100.

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårat nyhetsbrev