Det vi bryr oss om - Aromdekor

Aktiv Skola…

Aktiv Skola har valt att fokusera på områdena droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning. Vill man skapa en bättre skola går det inte att bortse från dessa områden som är ofrånkomligt förenade med kunskaps-inhämtning och elevernas möjligheter till en positiv utveckling. Aktiv Skolahar valt att kostnadsfritt erbjuda utbildningsmaterial till Sveriges alla skolor.

Grooming
Grooming är när vuxna, oftast under falsk identitet, tar kontakt med barn på internet eller på sociala medier i syfte att utnyttja dem sexuellt. Sedan 2019 föreläser Aktivskola för vårdnadshavare och elever i låg-, mellan- och högstadiet. Detta är ett arbete som vi anser vara väldigt viktigt och därför stöttar vi på Arom-dekor deras arbete.

Aktiv Skola har sakkunniga på varje område och tillsammans med inhyrda experter och representanter från Förtroendegruppen har man tagit fram tidsenligt, användarvänligt och lättillgängligt material som efterfrågats på skolorna. Ta del av föreläsningar (kostnadsfritt).

Barncancerfonden

Barncancerfonden arbetar för att bekämpa barncancer och se till att drabbade barn och deras föräldrar får den vård och stöd de behöver. 85 procent av de drabbade barnen överlever sin sjukdom, men det räcker inte. Barncancer är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige för barn i åldern 1-14 år. Det vill vara med att ändra på och stödjer därför Barncanerforskningen.

BRIS

2020 hörde fler barn än någonsin av sig till Bris. Många barn har påverkats av att trygga rutiner försvunnit och social isolering blivit vardag – och behovet av att kunna få stöd snabbt har kanske varit viktigare än någonsin. Tack vare alla generösa givare har Bris kunnat anställa fler kuratorer för att möta upp det höga trycket på stödlinjen. Bris har kunnat utökat öppettiderna, och rustar nu för att öppna upp chatten och telefonen dygnet runt under 2021.

Under 2020 har Bris även utökat sitt stöd till vuxna på bris.se och i sociala medier, där föräldrar och andra vuxna kring barn kan få professionella råd på ett lättillgängligt sätt. Bris har även utvecklat sin stödlinje för arabisktalande vuxna som har frågor om barn. Tragiskt att Bris måste finnas, men vi stöttar dom för att dom behövs!

Hjärnfonden

Hjärnfondens vision är att ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan. Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse utan statligt stöd, som har till uppgift att samla in och fördela pengar till forskning samt informera om hela hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Hjärnfonden är helt beroende av gåvor och testamenten från privatpersoner och av företagssamarbeten.

Team Rynkeby – God Morgon Sjuhärad

Team Rynkeby – God Morgon är en del i ett europeiskt välgörenhetsprojekt som varje år samlar in pengar till barn med cancer och andra sjukdomar och deras familjer. Deltagarna är organiserade i olika lag som gemensamt cyklar ner till Paris. Team Rynkeby grundades år 2002 i Danmark, då 11 motionscyklister med anknytning till den danska juiceproducenten Rynkeby Foods A/S beslutade sig för att cykla till Paris för att se avslutningen av Tour de France. Läs hela historien om Team Rynkeby.

Under 2020 donerade Team Rynkeby  90,6 miljoner svenska kronor till organisationer som hjälper barn med allvarliga sjukdomar. Därav gick 37,7 miljoner svenska kronor gått till Barncancerfonden och Barnhjärnfonden i Sverige. För oss på Arom-dekor Kemi är det en självklarhet att stötta Sjuhäradslaget och kampen mot dessa sjukdomar.

 

 

Projekt Point Pedro, Jaffna Sri Lanka

Ruko Dahl som ursprungligen kommer från Sri Lanka startade Projekt Point Pedro efter Tsunamin 2004.
Då var behovet  enormt och man inte kan hjälpa alla så Ruko valde att avgränsa för att göra det som gick
utifrån de resurser som fanns att uppbringa då.

Det första som gjordes var att ta hand om barn som förlorat sina familjer i tsunamin och inte hade varken mat, kläder eller tak över huvudet. Då startade också fadderverksamheten för att samla in pengar. Efter det har det bedrivits och bedrivs ett antal olika projekt. Barn som tas om hand under Projekt Point Pedros vingar får hjälp tills dom fyller 18 år.

Fadderverksamhet
– 83 barn ingår i fadderverksamheten, varav Arom-dekor Kemi tagit sig an 20 st som får ett bidrag på 200:-/pers/mån.
– Arom-dekor Kemi har också stöttat med extra pengar då försörjning av mat varit mkt problematiskt p ga pandemin.
– Många familjer berörs av Projekt Point Pedro.
– Projekt Point Pedro har drygt 50 faddrar som bidrar på olika sätt.

Dessa projekt har genomförts genom åren
– Fadderverksamhet (2005)
– Förskoleverksamhet (2005) avslutat
– Räntefria Mikrolån (2007)
– Husbyggnation (2008) 26 hus färdigbyggda
– Datorkunskap (2009) avslutat
– Mobilverkstad för killar (2011) avslutat
– Sängar till äldeboende (2014) överlämnat
– Toalettbyggnader (2014) avslutat

Senaste nytt från Point Pedro
– Ruki & Olas resa till Point Pedro dec 2021, läs mer här.

”Våra” barn i Point Pedro

R. Ashan 14 år (grade 9)
Pappan psykiskt sjuk, mamman designar batik. Familjen bor tillsammans

Adshaya och Adshayan 15 år (grade 10)
Pappan har lämnat familjen. Mammans inkomst är från ogräsrensande på odlingar.

Asvin 11 år (grade 6), Denisikan 12 år (grade 7), Elshapan 7 år (grade 2)
Pappan lämnat familjen, mamman hjälper till i Metodistkyrkans förskola. Familjen bor i ett mycket litet rum i anslutning till kyrkan.

Akavatasi 14 år (grade 9), Akalvili 19 år (grade A/L), Akalya 17 år (grade A/L)
Barnens föräldrar dog i kriget. De bor med en moster, som också har egna barn. Mostern arbetar.

Thenuyan 9 år (grade 4)
Mamman mentalt instabil. Hon har två barn, bor hos en syster och hennes man. Systern arbetar på en förskola.

V. Kasmikan 3 år, V. Daestan 8 år (grade 3), V. Apishayer 6 år (grade 1).
Pappan är död, mamman arbetar med trädgårdsskötsel.

Regnod 13 år (grade 8), Lapinshan 5 år
Pappan lämnat, familjen bor med sin mormor. Mamman gör dagsverken.

K. Kowsikan 17 år (grade O/L), K. Kaarthik 16 år (grade 10)
Pappan död, mamman lagar fiskenät. Bröderna har en syster som syr kläder.

J. Sukansika 11 år (grade 6)
Pappan omgift, bor hos mamma.

J. Anuska 10 år (grade 5)
Pappan omgift, bor hos mamma.

Menaga 17 år (A/L)
Båda föräldrarna är död, bor hos en faster.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ett bidrag är alltid välkommen och vill du bidra, sätt in en slant här.
BG: 5251-4338, projekt Point Pedro

Noll Tolerans

Noll Tolerans mot Mobbning grundades 2004 för att motverka mobbning och kränkande behandling. Med hjälp av föreläsningar och kostnadsfritt undervisningsmaterial har NMT utbildat tusentals lärare och på senare år har det också lagts stort fokus på att skapa film. Två av dem, Escape och Autografen har blivit prisbelönta. Just nu är man i full gång med att producera en tredje film. Idén är att förse alla skolor i Sverige med kostnadsfritt material.

Mobbningsfrågan är alldeles för viktig för att den ska bortprioriteras på grund av skolors dåliga ekonomi och för oss på Arom-dekor Kemi känns detta arbete oerhört viktigt och därför stöttar vi Noll Tolerans.

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårat nyhetsbrev