Det vi bryr oss om - Aromdekor

Aktiv Skola…

Aktiv Skola har valt att fokusera på områdena droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning. Vill man skapa en bättre skola går det inte att bortse från dessa områden som är ofrånkomligt förenade med kunskaps-inhämtning och elevernas möjligheter till en positiv utveckling. Aktiv Skolahar valt att kostnadsfritt erbjuda utbildningsmaterial till Sveriges alla skolor.

Grooming
Grooming är när vuxna, oftast under falsk identitet, tar kontakt med barn på internet eller på sociala medier i syfte att utnyttja dem sexuellt. Sedan 2019 föreläser Aktivskola för vårdnadshavare och elever i låg-, mellan- och högstadiet. Detta är ett arbete som vi anser vara väldigt viktigt och därför stöttar vi på Arom-dekor deras arbete.

Aktiv Skola har sakkunniga på varje område och tillsammans med inhyrda experter och representanter från Förtroendegruppen har man tagit fram tidsenligt, användarvänligt och lättillgängligt material som efterfrågats på skolorna. Ta del av föreläsningar (kostnadsfritt).

Barncancerfonden

Barncancerfonden arbetar för att bekämpa barncancer och se till att drabbade barn och deras föräldrar får den vård och stöd de behöver. 85 procent av de drabbade barnen överlever sin sjukdom, men det räcker inte. Barncancer är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige för barn i åldern 1-14 år. Det vill vara med att ändra på och stödjer därför Barncanerforskningen.

BRIS

2020 hörde fler barn än någonsin av sig till Bris. Många barn har påverkats av att trygga rutiner försvunnit och social isolering blivit vardag – och behovet av att kunna få stöd snabbt har kanske varit viktigare än någonsin. Tack vare alla generösa givare har Bris kunnat anställa fler kuratorer för att möta upp det höga trycket på stödlinjen. Bris har kunnat utökat öppettiderna, och rustar nu för att öppna upp chatten och telefonen dygnet runt under 2021.

Under 2020 har Bris även utökat sitt stöd till vuxna på bris.se och i sociala medier, där föräldrar och andra vuxna kring barn kan få professionella råd på ett lättillgängligt sätt. Bris har även utvecklat sin stödlinje för arabisktalande vuxna som har frågor om barn. Tragiskt att Bris måste finnas, men vi stöttar dom för att dom behövs!

Hjärnfonden

Hjärnfondens vision är att ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan. Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse utan statligt stöd, som har till uppgift att samla in och fördela pengar till forskning samt informera om hela hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Hjärnfonden är helt beroende av gåvor och testamenten från privatpersoner och av företagssamarbeten.

Team Rynkeby – God Morgon Sjuhärad

Team Rynkeby – God Morgon är en del i ett europeiskt välgörenhetsprojekt som varje år samlar in pengar till barn med cancer och andra sjukdomar och deras familjer. Deltagarna är organiserade i olika lag som gemensamt cyklar ner till Paris. Team Rynkeby grundades år 2002 i Danmark, då 11 motionscyklister med anknytning till den danska juiceproducenten Rynkeby Foods A/S beslutade sig för att cykla till Paris för att se avslutningen av Tour de France. Läs hela historien om Team Rynkeby.

Under 2020 donerade Team Rynkeby  90,6 miljoner svenska kronor till organisationer som hjälper barn med allvarliga sjukdomar. Därav gick 37,7 miljoner svenska kronor gått till Barncancerfonden och Barnhjärnfonden i Sverige. För oss på Arom-dekor Kemi är det en självklarhet att stötta Sjuhäradslaget och kampen mot dessa sjukdomar.

 

 

Week of Hope på Arom-dekor Kemi

Under många år har Barncancerfonden arbetat med insamling genom olika idrottsarrangemang under namnet of Hope. Med Week of Hope vill Barncancerfonden starta upp ett helt nytt event för att kunna erbjuda arrangörer och deltagare, nya som gamla, ett mer flexibelt alternativ, inte minst med tanke på rådande pandemi. Målet för Week of Hope är att samla in en miljon kronor till Barncancerfondens viktiga arbete.

Nu tar vi på Arom-dekor chansen att tillsammans bidra till något viktigt medan vi utför en rolig aktivitet tillsammans – allt i kampen för att hålla cancer borta från barn. Week of Hope blir en lunchaktivitet – tipspromenad utomhus, fredag 28/5 kl. 11.30 – 13.30. Arom-dekor bjuder efter genomförd tipspromenad på en enklare korv-grill lunch. Alla som vill och kan skänker en summa.Arom-dekor dubblar inbetalt belopp från deltagare till cancerfonden. Det gemensamma resultatet kommer presenteras fredag 4/6.

Giving People

Giving Peoples vision är att inget barn i Sverige ska leva i utanförskap eller fattigdom. Giving People. är en hjälp-organisation som arbetar för att motverka ekonomisk utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige. Vi på Arom-dekor Kemi fortsätter att stödja Giving People.

Noll Tolerans

Noll Tolerans mot Mobbning grundades 2004 för att motverka mobbning och kränkande behandling. Med hjälp av föreläsningar och kostnadsfritt undervisningsmaterial har NMT utbildat tusentals lärare och på senare år har det också lagts stort fokus på att skapa film. Två av dem, Escape och Autografen har blivit prisbelönta. Just nu är man i full gång med att producera en tredje film. Idén är att förse alla skolor i Sverige med kostnadsfritt material.

Mobbningsfrågan är alldeles för viktig för att den ska bortprioriteras på grund av skolors dåliga ekonomi och för oss på Arom-dekor Kemi känns detta arbete oerhört viktigt och därför stöttar vi Noll Tolerans.

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårat nyhetsbrev