Certifikat och utmärkelser - Aromdekor

Med kvalitetssäkring menas i grund och botten att en organisation har tagit fram, dokumenterat och följer processer för sitt arbete samt tagit fram och använder olika verktyg till stöd i detta arbete. Arom-dekor Kemi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

ISO 9001

ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning för verksamhetsprocesser i ett företag eller en organisation. Ett kvalitetsledningssystem beskriver hur man ständigt förbättrar och justerar verksamheten för att möta kundernas behov.

ISO 9001 baseras på 7 principer:

 • Kundfokus
 • Ledarskap
 • Medarbetarnas engagemang
 • Processinriktning
 • Förbättring
 • Faktabaserade beslut
 • Relationshantering

ISO 14001

ISO 14001 är en internationellt accepterad standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning. Grunden till ISO 14001 är 55 krav, dessa kan ses som komponenter för att lyckas med miljöledningssystem. ISO 14001 är ett sätt att fokusera på att ständigt förbättra vårt företag och dess ledningssystem.

 

Gasellföretag

Arom-dekor Kemi har under tre år uppfyllt kriteriet till utmärkelsen Gasellföretag. Det i sin tur innebär att vi också fått utmärkelsen ”MästarGasell”.

Ett Gasellföretag ska ha:

 • En omsättning som överstiger 10 miljoner kronor.
 • Minst tio anställda.
 • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senasteräkenskapsåret.
 • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
 • Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.
 • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
 • Sunda finanser.

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårat nyhetsbrev