Bygget fortsätter vecka 46 - Aromdekor

15 november, 2012

Bygget fortsätter vecka 46


Under november 2012 beräknas inflyttningen till våra nya lokaler i Lockryd ske. Fram till dess kommer vi att visa byggnationens olika skeden med lite bilder.