Bygget fortsätter vecka 41 - Aromdekor

11 oktober, 2012

Bygget fortsätter vecka 41


Under november 2012 beräknas inflyttningen till våra nya lokaler i Lockryd ske. Fram till dess kommer vi att visa byggnationens olika skeden med lite bilder.