Bygget fortsätter vecka 37 - Aromdekor

9 september, 2012

Bygget fortsätter vecka 37


Under november 2012 beräknas inflyttningen till våra nya lokaler i Lockryd ske. Fram till dess kommer vi att visa byggnationens olika skeden med lite bilder.