Bygget fortsätter vecka 35 - Aromdekor

3 september, 2012

Bygget fortsätter vecka 35


Under november 2012 beräknas inflyttningen till våra nya lokaler i Lockryd ske. Fram till dess kommer vi att visa byggnationens olika skeden med lite bilder.