Bygget fortsätter vecka 24 - Aromdekor

31 augusti, 2012

Bygget fortsätter vecka 24


Under november 2012 beräknas inflyttningen till våra nya lokaler i Lockryd ske. Fram till dess kommer vi att visa byggnationens olika skeden med lite bilder.