Bygget fortsätter vecka 23 - Aromdekor

28 augusti, 2012

Bygget fortsätter vecka 23


Under november 2012 beräknas inflyttningen till våra nya lokaler i Lockryd ske. Fram till dess kommer vi att visa byggnationens olika skeden med lite bilder.