Bygget fortsätter vecka 22 - Aromdekor

26 juni, 2012

Bygget fortsätter vecka 22


Under november 2012 beräknas inflyttningen till våra nya lokaler i Lockryd ske. Fram till dess kommer vi att visa byggnationens olika skeden med lite bilder.